Künye

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
The Journal of Social Economic Research


İmtiyaz Sahibi

 Prof. Dr. Mehmet GÖKÜŞ
Dekan


Editörler Kurulu

Doç. Dr. Esen ŞAHİN - Editör

Arş. Gör. Mustafa TEK - Editör

Arş. Gör. Dr. Ömer AKKAYA - Editör

Arş. Gör. Dr. Nurullah EKMEKCİ-  Editör

Arş. Gör. Tuğçe SANCI -  Editör

Arş. Gör.  Leman Sinem TOPÇUOĞLU - Editör

Arş. Gör. Ömer ARSLAN- Editör

Arş. Gör. Umut YAVUZ - Editör

Arş. Gör. Mustafa Serdar ACAR - Editör

Arş. Gör. Fatih Özgür KENAR -  Editör


Danışma Kurulu

Taleb M. Awad-WARRAD - The University of Jordan Department of Business Economics, t.awad@ju.edu.jo

Prof.Dr. Metin BERBER - Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü, berber@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Sami DENKER - Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, msami.denker@dpu.edu.tr

Doç.Dr. Mehmet MERT - Akdeniz Üniversitesi Ekonometri Bölümü, mmert@akdeniz.edu.tr

Prof. Dr. Ferda HALICIOĞLU - İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü, ferda.halicioglu@medeniyet.edu.tr

Prof. Dr. Ercan EREN - Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü, eren@yildiz.edu.tr

Prof. Dr. Angelo SANGOSTINO - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü, angelo.santagostino@ybu.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet AY - Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü, ahmetay@selcuk.edu.trYazışma Adresi
 Doç. Dr. Esen ŞAHİN
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 42130  Konya – TÜRKİYE
Tel: (0332) 223 19 12        Fax: (0332) 241 00 46
E-posta: iibf.dergi@selcuk.edu.tr

21126