ISSN: 2822-3829
e-ISSN: 2822-4515
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Üsküdar Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), tasavvuf düşüncesi, tarihi ve edebiyatı konularına, bu konuların felsefî, sosyal ve kültürel, antropolojik ve sanatsal yönleri hakkında yapılan araştırma ve çalışmalara odaklanmıştır.

Dergi, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda iki kez yayımlanan çift-kör hakemli bir dergidir. Dili, Türkçe ve İngilizce’dir.

Dergi, İslâm araştırmaları alanında tasavvuf araştırmalarının, İslâm Medeniyeti konularında tasavvufî bakış açısının ve Osmanlı tasavvuf düşüncesinin görünürlüğüne ve araştırılmasına akademik katkı sağlamayı amaçlamıştır. Dergi aynı zamanda, farklı disiplinlerin bir araya getirilmesiyle, disiplinlerin bilinen kalıplarıyla sınırlı kalmadan, ortaya çıkan konular üzerinde düşünme imkânlarının artırılmasını hedeflemektedir.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 29 Aralık 2022 Bitiş: 1 Nisan 2023

2022 - Cilt: 1 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. The Religion of Abraham: Sufi Perspectives on the Abrahamic Reality

Araştırma Makalesi

2. The Barzakh of Ecstacy