Amaç ve Kapsam

tarihyazımı, araştırma, inceleme, kritik ve çeviri makaleleri yayınlamak suretiyle, tarihyazımını geliştirmeyi amaçlayan uluslararası, akademik, hakemli, çevrimiçi dergidir. 

tarihyazımı, aşağıdaki alanlarla ilgili makaleler yayınlamaktadır. Derginin kapsamı şöyledir:

1. Modern tarihçiliğin getirdiği araştırma ve yazım süreçlerine ilişkin ilke ve sorunları (tarihyazımını) kapsayan incelemeler/akademik denemeler,

2. Her bir bilim alanının geçmişten bugüne kadar gelen tarihyazımı (örn. hukuk tarihyazımı, bilim tarihyazımı, sosyoloji tarihyazımı, vb.) ile yerel ve uluslararası ölçekte Tarih disiplininin tarihçesini (tarih yazıcılığını) değerlendiren çalışmalar,

3. Tarihçilik, tarih metodolojisi ve tarihyazım alanındaki tartışma ve problemler, önde gelen tarihçilerin çalışmalarını içeren analizler,

4. Tarih yazıcılığı konusunda uluslararası, ulusal ya da önemli bulunan yerel çalışmalar,

5. Tarih disiplininin diğer disiplinlerle birlikte ya da yardım alarak gerçekleştirdiği çalışma metodolojilerine odaklı çalışmalar,

6. Tarih felsefesi, tarih sosyolojisi, tarih psikolojisi vb. üzerine yazılmış, derleme ya da özgün teorik çalışmalar,

7. Dünya’da tarih disiplininin zenginleşmesini saplayacak, yeni perspektifler getirecek “iyi örnek” telif ya da çeviriyazılar,

8. Tarih kuramını ya da yeni bir yöntemi tarihsel malzemeye başarıyla uyarlayarak, tarih metodolojisi açısından yenilik oluşturan özgün çalışmalar,

9. Tüm bu konsepte uygun yayınlanmış, kitap, makale, bildiri, rapor ya da dile getirilmiş yaklaşımlar üzerine eleştirel çalışmalar,

10. Türk tarihçilerini, farklı ülkelerdeki tarih çalışmaları çalışmaları hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan, yeniden yayınlanmak üzere Türkçeye çevrilen önemli uluslararası makaleler, yayın kapsamına girmektedir.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Etik Kurul Onayı:

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararı gereği İnsanlar üzerindeki çalışmalar için (yaş sınırlaması olmaksızın) Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalenin Yöntem bölümünde belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 2020 itibariyle bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.