Dergi Kurulları

Editörler

Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPASA, HASAN ALİ YÜCEL FACULTY OF EDUCATION 0000-0003-3591-8180 Türkiye Web

1997 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünden (Tarih yan alanı) mezun oldu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi’nde Tarih Eğitimi alanında yüksek lisans mezunu oldu. Tezi tarihsel hikâyelerin eğitimsel işlevleri üzerineydi. 2006’da aynı üniversitede “Tarihsel Zaman Kavramının Öğrencilerde Gelişimini” doktora tezi olarak verdi. 2010’da tarih eğitimi doçenti, 2016’da ise profesör oldu. Gazi, Ahi Evran, Marmara, Sakarya, İstanbul üniversitelerinde çalıştı. Yazar son 12 yıldır tarihyazımı ve metodolojisi alanında ağırlıklı olmak üzere tarih eğitiminde yayın üretmeye devam etmektedir. TUHED (Turkish History Educational Journal) ile tarihyazımı dergilerinin Başeditörü, her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde temalı olarak düzenlenen Tarihyazımı Çalıştaylarının eş başkanı, yine her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen ISHE (Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu) aktif düzenleme kurulu üyesidir.
Şimşek, 2016-2019 yılları arasında Eğitim Fakülteleri Programları Akreditasyon Derneği (EPDAD) yönetim kurulu üyesi, 2017’den beridir YÖKAK izleme-değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde takım başkanı, değerlendirici ve izleyici olarak görev almaktadır. Şimşek, 2021-2023 arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatörü olarak görev yaptı. Bunun yanında halen kurumunda Sosyal Bilimler Etik Kurul üyeliği, Akademik Teşvik Üst Komisyon üyeliği gibi akademik temsili içeren görevleri de yerine getirmektedir.
Editörlüğünde Yayınlanmış Kitapları: Türkiye’de Tarihyazımı (2011), Tarih Nasıl Yazılır? (2011), Tarih için Metodoloji (2015), Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi (2016), Türk Tarihçileri (2016), Dünyada Tarihçilik (2017), Yaşayan Türk Tarihçileri (2017), Türkiye’de Tarih Eğitimi (2017), Akademik Tarihçilik (2017) Dünyada Türk İmajı (2018), Türk Tarihinin ve Tarihçiliğinin Meseleleri (2019), Modern Türkiye Tarihi (2019), Tarih Ders Kitaplarında İmajlar: Devletler Halklar Kişiler (2019), Türk Tarihçiliğinde Tezler Teoriler (2019), Dünyada Tarihçiliğin Gündemi (2020), Tarihçilikte Disiplinlerarasılık Fırsat mı Sınırlılık mı (2021), Tarihçilikte Yeni Yaklaşımlar: Eski Kaynakları Yeniden Düşünmek (2022).
Telif Kitapları: Cacabey ve Medresesi (2006), Öğretmenler için Yerel Tarih El Kitabı (2015), Gerçekten Öyle mi Olmuş? (2019) ve Tarih Ne İşe Yarar? (2022), Fetih ve Fatih (Emel Akbaş ile birlikte-2023).
Bunlar dışında yazarın yüz civarında makalesi, bildirisi ve başka kitaplarda bölümleri de vardır. Pek çok doktora ve yüksek lisans öğrencisi yetiştirmiş ve yetiştirmektedir. Halen, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde Prof. Dr. olarak çalışmaya devam etmektedir. 

Tarih Eğitimi, Tarih Felsefesi
Prof. Dr. İbrahim ŞİRİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, TARİH ANABİLİM DALI 0000-0002-2973-0694 Türkiye
Yakınçağ Yenileşme Tarihi
Prof. Dr. Cenk REYHAN HBV Üniversitesi Türkiye
Yakınçağ Yenileşme Tarihi
Doç. Dr. Fatih DURGUN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ortaçağ Avrupa Tarihi
Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ, KARA HARP OKULU, TARİH BÖLÜMÜ Türkiye
Yakınçağ Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Güneş IŞIKSEL İstanbul Medeniyet Ünversitesi Türkiye
Dr. Öğretim Görevlisi Özlem ÇAYKENT İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Cinsiyet Tarihi, Sözlü Tarih, Yerel Tarih, Tarihyazımı, Tarih Teorisi
Yrd. Doç. Dr. Arzu İBİŞİ İstanbul Üniversitesi Türkiye
Tarih Felsefesi
Prof. Dr. Güney ÇEĞİN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Siyasal Akımlar, Siyasal Teori ve Siyaset Felsefesi, Bilgi ve Bilim Sosyolojisi, Modernleşme Sosyolojisi
Prof. Dr. Vefa Saygın ÖĞÜTLE Zonguldak Bulent Ecevit University
Doç. Dr. Ömer Faik ANLI Ankara Üniversitesi 0000-0002-5621-5145 Türkiye
Dr. Ömer Faik ANLI, felsefe alanında lisans derecesini 2006 yılında Ankara Üniversitesi’nden aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini yine Felsefe alanında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden sırasıyla 2008’de Sistematik Felsefe ve Mantık Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan ve 2013’de Bilim Tarihi Doktora Programı’ndan aldı. Doktora öğrenimi sırasında Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2014 yılında Ankara Üniversitesi’nde Felsefe Yardımcı Doçenti oldu. 2017 Kasım ayında Doçent unvanını aldı. Araştırma ilgileri, epistemoloji, bilim felsefesi ve tarihi, post-pozitivizm ve bilim sosyolojisidir. Bu alanda bilimsel makaleleri yayınlanmış ve ayrıca Bilim Savaşları –Modern Bilim İmgesinin Dönüşümü- başlıklı bir telif kitap kaleme almıştır.
Bilim Tarihi , Tarihyazımı
Yrd. Doç. Dr. Özhan KAPICI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ Türkiye
Tarihyazımı, Tarihsel İnceleme
Tarih Felsefesi, Film Eleştirisi, Osmanlı İktisat Tarihi, Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Osmanlı Tarihi, Tarih Metodolojisi

Danışma ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. İlhan TEKELİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Emekli), Ankara/Türkiye
tekeli@metu.edu.tr


Prof. Dr. Levent YILMAZ
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris/Fransa
leventyilmaz1407@gmail.com


Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK
TOBB Üniversitesi, Ankara/Türkiye
aocak@etu.edu.tr


Prof. Dr. Zafer TOPRAK
Boğaziçi Üniversitesi (Vefat), İstanbul/Türkiye
toprakz@boun.edu.tr


Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Bilkent Üniversitesi, Ankara/Türkiye
oergenc@bilkent.edu.tr


Prof. Dr. Taner TİMUR
Ankara Üniversitesi (Emekli), Ankara/Türkiye
taner.timur@superonline.com


Prof. Dr. Ali BİRİNCİ
Polis Akademisi (Emekli), Ankara/Türkiye
alibirinci1947@mynet.com


Prof. Dr. Ahmet Nezihi TURAN
Anadolu Üniversitesi (Emekli), Eskişehir/Türkiye
nezihituran@yahoo.com


Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
aozcan@fsmu.edu.tr


Prof. Dr. Mehmet ÖZ
Hacettepe Üniversitesi, Ankara/Türkiye
mehoz@hacettepe.edu.tr


Prof. Dr. Feridun EMECEN
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
feridunemecen@yahoo.com


Prof. Dr. Ayhan BIÇAK
İstanbul Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
abicak@istanbul.edu.tr


Prof. Dr. Fatma ACUN
Hacettepe Üniversitesi, Ankara/Türkiye
facun@hacettepe.edu.tr


Prof. Dr. Turhan KAÇAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
turhan.kacar@medeniyet.edu.tr


Prof. Dr. Refik TURAN
Gazi Üniversitesi, Ankara/Türkiye
rturan@gazi.edu.tr


Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
ahmet.tasagil@yeditepe.edu.tr


Prof. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY
Marmara Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
rahmideniz@gmail.com


Prof. Dr. Cüneyt KANAT
Ege Üniversitesi, İzmir/Türkiye
egekanat@yahoo.com


Prof. Dr. Mehmet ÖZDEN
Hacettepe Üniversitesi, Ankara/Türkiye
memetozden@yahoo.com


Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE
Marmara Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
ahkanlidere@hotmail.com


Prof. Dr. Yunus KOÇ
Hacettepe Üniversitesi, Ankara/Türkiye
yunkoc@gmail.com


Prof. Dr. Ramazan ACUN
Hacettepe Üniversitesi, Ankara/Türkiye
acun@hacettepe.edu.tr


Prof. Dr. İsmail Coşkun
İstanbul Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
ismail.coskun@istanbul.edu.tr


Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya/Türkiye
mipcioglu@erbakan.edu.tr


Prof. Dr. Nurcan ABACI
Uludağ Üniversitesi, Bursa/Türkiye
nurcanabaci@gmail.com


Prof. Dr. Ahmet GÜNEŞ
Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara/Türkiye
ahmet.gunes@hbv.edu.tr


Prof. Dr. Hasan AYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun/Türkiye
haydin@hotmail.com


Prof. Dr. Mustafa ORAL
Aksaray Üniversitesi, Aksaray/Türkiye
mustafaoral@aksaray.edu.tr


Prof. Dr. Gültekin YILDIZ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
gyildiz@istanbul.edu.tr


Prof. Dr. Yahya Kemal TAŞTAN
Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir/Türkiye
yahya.kemal.tastan@ege.edu.tr


Pof. Dr. Mustafa ALİCAN
Muş Malazgirt Üniversitesi, Muş/Türkiye
alicanmustafa@gmail.com


Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN
İstanbul Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
ufuk.ozcan@istanbul.edu.tr


Doç. Dr. Teyfur ERDOĞDU
Yıldız Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
teyfur@gmail.com


Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ
Tekirdağ Üniversitesi, Tekirdağ/Türkiye
soztas@nku.edu.tr


Doç. Dr. Mehmet Kaan ÇALEN
Trakya Üniversitesi, Edirne/Türkiye
mk_celen@hotmail.com


Doç. Dr. Gökhan KAĞNICI
Uşak Üniversitesi, Uşak/Türkiye
gokhan.kagnici@gmail.com


Doç. Dr. Akif Pamuk
Marmara Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
akifpamuk@gmail.com


Doç. Dr. Fatih YAZICI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat/Türkiye
yazicizade@gmail.com


Doç. Dr. Zahit ATÇIL
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul/Türkiye
zatcil@gmail.com


Doç. Dr. Tufan TURAN
Sakarya Üniversitesi, Sakarya/Türkiye
tturan@sakarya.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYNAR
Hacettepe Üniversitesi, Ankara/Türkiye
hakan.kaynar@hacettepe.edu.tr


Dr. Can Tankut ESMEN
Trakya Üniversitesi, Edirne/Türkiye
cantankutesmen@gmail.com

İngilizce RedaktörlerDoktora Özge ASLANMİRZA KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9664-9880 Türkiye
Yakınçağ Tarihi
Arş. Gör. Umut VAR İstanbul Medeniyet Üniversitesi/ Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0002-6928-8685 Türkiye
Ortaçağ Tarihi

Mizanpaj ve Yayın Editörleri

Doç. Dr. İbrahim TURAN Istanbul Universitesi-Cerrahpaşa 0000-0001-5823-2742 Türkiye
Tarih Eğitimi
Arş. Gör. Burak ASLANMİRZA KOCAELI UNIVERSITY, FACULTY OF ARTS AND SCIENCES, DEPARTMENT OF HISTORY, HISTORY PR. 0000-0003-0509-5435 Türkiye
Siyasi Düşünce Tarihi, Türk Siyasal Hayatı, Osmanlı Düşünce Tarihi, Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Osmanlı Tarihi

Yayıncı ve Yazı İşleri Sorumlusu

Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPASA, HASAN ALİ YÜCEL FACULTY OF EDUCATION 0000-0003-3591-8180 Türkiye Web

1997 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünden (Tarih yan alanı) mezun oldu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi’nde Tarih Eğitimi alanında yüksek lisans mezunu oldu. Tezi tarihsel hikâyelerin eğitimsel işlevleri üzerineydi. 2006’da aynı üniversitede “Tarihsel Zaman Kavramının Öğrencilerde Gelişimini” doktora tezi olarak verdi. 2010’da tarih eğitimi doçenti, 2016’da ise profesör oldu. Gazi, Ahi Evran, Marmara, Sakarya, İstanbul üniversitelerinde çalıştı. Yazar son 12 yıldır tarihyazımı ve metodolojisi alanında ağırlıklı olmak üzere tarih eğitiminde yayın üretmeye devam etmektedir. TUHED (Turkish History Educational Journal) ile tarihyazımı dergilerinin Başeditörü, her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde temalı olarak düzenlenen Tarihyazımı Çalıştaylarının eş başkanı, yine her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen ISHE (Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu) aktif düzenleme kurulu üyesidir.
Şimşek, 2016-2019 yılları arasında Eğitim Fakülteleri Programları Akreditasyon Derneği (EPDAD) yönetim kurulu üyesi, 2017’den beridir YÖKAK izleme-değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde takım başkanı, değerlendirici ve izleyici olarak görev almaktadır. Şimşek, 2021-2023 arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatörü olarak görev yaptı. Bunun yanında halen kurumunda Sosyal Bilimler Etik Kurul üyeliği, Akademik Teşvik Üst Komisyon üyeliği gibi akademik temsili içeren görevleri de yerine getirmektedir.
Editörlüğünde Yayınlanmış Kitapları: Türkiye’de Tarihyazımı (2011), Tarih Nasıl Yazılır? (2011), Tarih için Metodoloji (2015), Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi (2016), Türk Tarihçileri (2016), Dünyada Tarihçilik (2017), Yaşayan Türk Tarihçileri (2017), Türkiye’de Tarih Eğitimi (2017), Akademik Tarihçilik (2017) Dünyada Türk İmajı (2018), Türk Tarihinin ve Tarihçiliğinin Meseleleri (2019), Modern Türkiye Tarihi (2019), Tarih Ders Kitaplarında İmajlar: Devletler Halklar Kişiler (2019), Türk Tarihçiliğinde Tezler Teoriler (2019), Dünyada Tarihçiliğin Gündemi (2020), Tarihçilikte Disiplinlerarasılık Fırsat mı Sınırlılık mı (2021), Tarihçilikte Yeni Yaklaşımlar: Eski Kaynakları Yeniden Düşünmek (2022).
Telif Kitapları: Cacabey ve Medresesi (2006), Öğretmenler için Yerel Tarih El Kitabı (2015), Gerçekten Öyle mi Olmuş? (2019) ve Tarih Ne İşe Yarar? (2022), Fetih ve Fatih (Emel Akbaş ile birlikte-2023).
Bunlar dışında yazarın yüz civarında makalesi, bildirisi ve başka kitaplarda bölümleri de vardır. Pek çok doktora ve yüksek lisans öğrencisi yetiştirmiş ve yetiştirmektedir. Halen, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde Prof. Dr. olarak çalışmaya devam etmektedir. 

Tarih Eğitimi, Tarih Felsefesi

Etik Kurul Onayı:

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararı gereği İnsanlar üzerindeki çalışmalar için (yaş sınırlaması olmaksızın) Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalenin Yöntem bölümünde belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 2020 itibariyle bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.