Yazım Kuralları

tarihyazımı’na göndereceğiniz dergi konseptine uygun araştırma, inceleme, yayın kritiği ve çeviri makalelerinizi tarihyazımı Yayın Kalıbına uygun olarak düzenleyiniz. Kritik ve çeviriyazılar yine şekil ve format açısından yayın kalıbına uymalı ancak bölümler ve bölüm başlıkları yazarlar tarafından içeriğe uygun olarak belirlenir.

tarihyazımı’na göndereceğiniz makalelerinizde alıntılama sistemi olarak lütfen APA 6 (Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition, 2009) kullanınız. Daha fazla bilgi için...

Çeviri Makale:

Bu bölüm tarihyazımı, tarih yazıcılığı, disiplinlerarası tarihçilik, tarih felsefesi, tarih sosyolojisi gibi alanlarda, Türkçe dışında herhangi bir dilde yayınlanmış, genelde teorik, önemli görülen makalelerin Türkçe çevirilerini değerlendirmek ve Türk okuyucularla paylaşmak amacı güder.

Çeviri Makale Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Eserin telif haklarını elinde bulunduran kişi veya kurumdan çeviri ve yeniden yayın iznini almak.

  • Makalenin tamamını (herhangi bir bölüm veya paragraf atlamadan) Türkçeye çevirmek.

  • Çeviride ana metine hiçbir ekleme yapmamak, gerekli görülen açıklama ve değerlendirmeleri (Ç.N.) şeklinde dipnot bölümünde yapmak.

  • Başvuru yapılırken eserin Türkçe çevirisiyle birlikte orijinal metni ve izin yazısını da göndermek.
  • (Çeviri için Yayın Kalıbı)
  • Gönderi Kontrol Listesi:

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1.     Gönderilen makale daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olur.

 2.     Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalede her biri 250 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz ve Abstract, örnek yayın kalıbında yer aldığı biçimde verilir. İngilizce makalelerde Türkçe özet istenmez. Yazının başlığı kısa olur ve 15 sözcüğü geçmez. Ayrıca 5 – 7 arasında Anahtar Kelimeler ve Keywords sunulur.

 3.     Türkçe yayınlanan çalışmaların sonuna en az 750,  en fazla 1000 kelime uzunluğunda, makalenin ana başlıkları altında İngilizce uzun özet (Extended Summary) yazılır. (Bu istenen uzun özetler, makalenin yayına kabulünden sonra da gönderilebilir. İngilizce yazılan makalelerde kısa ve geniş Türkçe özet istenmez.

 4.     Makale uzunluğu yayın dili Türkçe olan makalelerde en az 5000 + 1000, en fazla  9000 + 1000 (Abstract, extended summary) = 10.000 kelime olur. Yayın dili İngilizce olan makalede ise makalenin tamamı 9000 kelimeyi geçmez.

 5.     Bir makalede kullanılan toplam tablo ve şekil sayısı 10'u geçmez. Yazarlar önemli gördükleri, metin olarak özetlemekte güçlük gördükleri hususları tablolaştırır.

 6.     Gönderilen Makale  American Publication Manual 6th Edition (APA-6) (http://www.apa.org) biçimine uygun olarak hazırlanır.

 7.  “Giriş” başlığında, makalenin yazılma gerekçesi, konu alanına ilişkin genel bir literatür bilgisinin analitik sunumuyla açıklanır. Devamında çalışmada kullanılan "yöntemden", başlık açılmasa bile kısaca bahsedilmesi beklenir. Makalenin gelişme bölümünde incelemenin ana "bulgularına” mutlaka yer verilir ve "tartışma" yapılır. Sonuç bölümünde ise makalenin problematiği üzerinde nihaî kanaatlar yazılır. Makaledeki başlıklar, her bir makalenin gelişimine uygun biçimde yazar tarafından belirlenir. Kuramsal, deneme, derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise yine içeriğe uygun olarak belirlenir.

 8.     İnceleme ve araştırma makaleleri tarihyazımı Yayın Kalıbına uygun olarak hazırlanır. İnceleme ve araştırma makalelerinde kullanılacak yayın kalıbına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

 9.     Kritik ve çeviriyazılarda şekil açısından yayın kalıbında belirtilen hususlara riayet edilecek ancak bölümler ve başlıklar Yayın Kalıbından bağımsız olarak yazarlar tarafından içeriğe uygun olarak belirlenecektir.

 10.  Başvuru Microsoft Word dosyası (.doc veya .docx) formatında olur.

 11.  Yazarların isim, kurum ve adres bilgileri başvuru metnine yazılmaz.

Etik Kurul Onayı:

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararı gereği İnsanlar üzerindeki çalışmalar için (yaş sınırlaması olmaksızın) Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalenin Yöntem bölümünde belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 2020 itibariyle bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.