Makale Değerlendirme Süreci

Turkish Academic Research Review dergisine gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde editöryal iç inceleme ve dış hakem değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı bir süreç işletmektedir. Gönderim yapıldıktan hemen sonra Baş Editör, makaleyi derginin amaç ve kapsamına uygunluk ile araştırma ve yazımda etik standartlara bağlılık açısından kontrol eder. Sonrasında dergi yayın politikasına uygun makaleleri, editöryal inceleme için Editör Yardımcısı’na yönlendirir. İlk iç hakem, Yardımcı Editörler arasından seçilir. Editör Yardımcısı, makaleyi dergi yazım kurallarına uygunluk açısından inceler ve makaleyi intihal tespiti için Turnitin taramasına tabi tutar. Bu süreçte iç hakemin kimliği yazara, yazarın kimliği de hakeme açıktır. Sonrasında diğer iki iç hakem, Yayın Kurulu üyeleri arasından seçilir. İç hakemler, makaleyi konu, yöntem ve sonuçları açısından değerlendirerek ayrıntılı değerlendirme sürecine alınıp alınmamasına karar verirler. Dış değerlendirme aşamasında, Alan Editörü tarafından makalenin konusuna dair araştırması bulunan uzmanlar arasından iki dış hakem seçilir. Makale konusunda çalışması bulunan uzman bulunamazsa, hakemler o bilim dalında doktora derecesine sahip araştırmacılar arasından belirlenir. Hakemler konusu, yöntemi ve sonuçları açısından makaleyi ayrıntılı bir şekilde değerlendirerek yayımlanıp yayınlanmamasına dair görüş belirtirler. Hakem raporlarının ikisi de olumlu ise çalışma, Baş Editörün kararı ile yayıma kabul edilir. İki hakemden birinin olumsuz kanaat belirmesi halinde çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir. Çalışmalar, en az iki hakemin olumlu kararı ile yayıma kabul edilir. Yayıma kabul edilen çalışma Baş Editör tarafından son kez okunur. Akabinde İngilizce dil kontrolüne gönderilir. Yayına hazır olan makaleler, hakem raporları ile birlikte yayımlanır. Şeffaf hakemlik modeli, tek ve çift kör hakemlik modelleri kullanan dergiler için tamamen uygundur.İnceleme Zamanı: Yayın Öncesi
Hakem Sayısı: Üç İç Hakem (Editöryal İnceleme) - İki Dış Hakem (Akran Değerlendirmesi)
Yazar-Hakem Etkileşimi: Editörler, hakemler ve yazarlar arasındaki tüm etkileşimlere aracılık eder.
Hakem Etkileşimi: Hakemler sadece editörlerle iletişim kurabilir.
İncelemede Geçen Süre: Ortalama 70 Gün / 10 Hafta
İntihali Önleme Benzerlik Taraması: Yapılıyor – Turnitin


Makale İnceleme Süreci
1. Baş Editör İncelemesi: Gönderim yapıldıktan hemen sonra Baş Editör, makaleyi derginin amaç ve kapsamına uygunluk ile araştırma ve yazımda etik standartlara bağlılık açısından ön kontrolden geçirir. Sonrasında Editör, dergi yayın politikasına uygun makaleleri, Editöryal (İç) İnceleme için Editör Yardımcısı’na yönlendirir.

2. Editöryal (İç) İnceleme: Bu aşamada, üç iç hakem görev alır.
İç Hakem 1 (Hakemlik Türü: Açık Hakemlik)
İlk iç hakem, Baş Editör tarafından Yardımcı Editörler arasından seçilir. Editör Yardımcısı, makaleyi dergi yazım kurallarına uygunluk açısından inceler ve makaleyi intihal tespiti için Turnitin taramasına tabi tutar. İç hakemin kimliği yazara, yazarın kimliği de hakeme görünür.
İç Hakem 2 ve 3 (Hakemlik Türü: Çift Taraflı Kör Hakemlik)
İki iç hakem, uzmanlık alanlarına göre Yayın Kurulu üyeleri arasından Editör Yardımcısı tarafından seçilir. İç hakemler, makaleyi konu, yöntem ve sonuçları açısından değerlendirirler ve ayrıntılı değerlendirme için makalenin hakem sürecine alınıp alınmamasına karar verirler. Süreç boyunca iç hakemlerin kimliği yazara, yazarın kimliği de hakemlere gizli tutulur.

3. Hakem (Dış İnceleme) Süreci: Bu aşamada, iki dış hakem görev alır.
Dış Hakem 1 ve 2 (Hakemlik Türü: Çift Taraflı Kör Hakemlik)
Makalenin konu üzerinde araştırma yapmış araştırmacılar arasından Alan Editörü tarafından iki dış hakem seçilir. Makale konusu ile ilgili araştırma yapan hakem bulunamazsa, hakemler o bilim dalında doktora derecesine sahip araştırmacılar arasından belirlenir. Hakemler makaleyi konusu, yöntemi ve sonuçları açısından ayrıntılı bir şekilde değerlendirerek makalenin yayınlanıp yayınlanmaması konusunda görüşlerini belirtirler. Hakem raporlarının ikisi de olumlu ise çalışma, Baş Editörün kararı ile yayıma kabul edilir. İki hakemden birinin olumsuz kanaat belirmesi halinde çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir. Çalışmalar, en az iki hakemin olumlu kararı ile yayımlanabilir. Süreç boyunca dış hakemler yazarın, yazar da hakemlerin kimliğini öğrenemez.
Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.

1) Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?
2) Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?
3) Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?
4) Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?
5) Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?
6) Dil kalitesi yeterli mi?

Hakem Formları:
1. Ön İnceleme Formu
2. Makale Değerlerdirme Formu
3. Kitap İncelemesi Formu

Makalenin Yayıma Hazırlanması: Yayıma kabul edilen çalışma Baş Editör tarafından son kez okunur. Sonrasında İngilizce dil kontrolü için Dil Editörüne sunulur. Yazardan metni Baş Editör ve Dil Editörünün talepleri doğrultusunda revize etmesi istenir. Revize metin Baş Editör tarafından dizgiye gönderilir. Dizgisi yapılan makalelerin hangi sayı içinde yayımlanacağı, Baş Editör tarafından planlanır.

Şeffaf Akran Değerlendirmesinin Avantajları: Bir yazar olarak daha kaliteli, daha yapıcı bir inceleme süreci elde edeceksiniz. Yayınlanmış raporlar, makale yayımlama tecrübe olmayan araştırmacıları için harika örnekler sunar. Şeffaf hakem değerlendirmesi, daha fazla hesap verebilirlik anlamına gelir. Hakem süreci sahtekarlığı, önyargı veya sonuçların manipülasyonu ihtimalini bu modelde daha azdır. Yayım Sonrası Yorumlar: Yayımlanan makaleler, sosyal medya platformlarında tanıtılır ve platform kullanıcıların tarafından yapılan yorumlar takip edilir.


Etik İhlal Bildirimleri: Yayımlanan makalelere ilişkin hata ve etik ihlal bildirimleri turkisharr@gmail.com e-posta hesabı üzerinden takip edilir ve Yayın Kurulu’nca incelenir.


Editörün Sorumlulukları
1) Editör, yazıları yazarların etnik kökeni, cinsiyeti, cinsel yönelimi, vatandaşlığı, dini inancı veya siyasi felsefesine bakmaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirir.
2) Editör, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift-kör hakem değerlendirmesini yapar ve gönderilen makalelerle ilgili tüm bilgilerin yayınlanmadan önce gizli tutulmasını sağlar.
3) Editör, hakemlere yazıların gizli bilgi olduğunu ve bunun ayrıcalıklı bir etkileşim olduğunu bildirir. Hakemler ve yayın kurulu, yazıları başka kişilerle tartışamaz. Hakemlerin anonimliği sağlanmalıdır. Belirli durumlarda editör, belirli bir noktayı netleştirmek için bir hakemin incelemesini diğer hakemlerle paylaşabilir.
4) Yayının içeriğinden ve genel kalitesinden Editör sorumludur. Gerektiğinde düzeltme notu yayınlamak veya geri çekme işlemi uygulamak da onun sorumluluğundadır.
5) Editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermez. Sadece hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve yazıların Dergide yayınlanmasına ilişkin nihai karardan sorumludur.

Hakemlerin Sorumlulukları
1) Hakemlerin araştırma, yazarlar ve/veya araştırma fon sağlayıcıları ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması olmamalıdır. Yargıları objektif olmalıdır.
2) Hakemler, gönderilen yazılarla ilgili tüm bilgilerin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında telif hakkı ihlali ve intihalden haberdar olmaları durumunda editöre bildirmelidir.
3) Bir makalenin konusunu gözden geçirme konusunda kendini yetersiz hisseden veya derhal incelemenin imkânsız olacağını bilen bir hakem, editöre haber vermeli ve inceleme sürecinden muaf olmalıdır.

Hakem Rehberi
Sistemden gönderilen bir makaleyi değerlendirmek için aşağıdaki adımları takip ediniz:
1. Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız.
2. Üst menüde Turkish Academic Research Review Dergisi'ni seçerek giriş yapınız
3. Sol taraftaki “Süreçteki Makaleler” butonunu tıklayınız.
4. Açılan sayfada değerlendirmeniz istenen makalenin ismini, durumunu göreceksiniz. Makale adına tıklayınız.
5. Yeni açılan sayfada makaleyi değerlendirmeyi kabul edip etmediğiniz sorulmaktadır. Kabul etmek için yeşil kısımda bulunan “Değerlendirmek İstiyorum” butonuna tıklamanız gerekmektedir.
6. Değerlendirmeyi kabul ettikten sonra diyalog kısmında yer alan "Değerlendirme Sürümü" başlığına tıklayarak makale dosyasını indirebilirsiniz. Aynı sayfada yer alan "Formu Doldur ve Gönder" linkine tıklayarak makaleyi değerlendirebilirsiniz. Not: Online hakem formu CHROME tarayıcıda sorunsuz açılmaktadır; EXPLORER da ise güvenlik ayarları sebebi ile hata oluşabilmektedir.
7. Formun tamamını doldurduktan sonra “Kaydet ve Bitir” butonunu tıklamanız gerekmektedir.
8. Üzerinde düzeltme yaptığınız ek dosya var ise DOSYA EKLE-GÖNDER kısmından sisteme yükleyebilirsiniz.

Güncelleme: 02.01.2024Son Güncelleme Zamanı: 30.07.2022 00:10:29

ÖZEL SAYI ÇAĞRILARI


1. BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE ARAP ROMANI
“Başlangıcından Günümüze Arap Romanı” ile ilgili çalışmalar Mayıs 2023’te Dr. Öğr. Üyesi Encümen BAYRAM editörlüğünde özel sayı olarak yayımlanacaktır.
Özel sayı teması ile ilgili çalışmalarınızı 1 Nisan 2024 tarihine kadar yükleyebilirsiniz.


THE ARABIC NOVEL FROM ITS BEGINNINGS TO THE PRESENT
Studies on "The Arabic Novel from the Beginning to the Present" will be published as a special issue in May 2023 under the editorship of Dr. Encümen BAYRAM.
You can upload your work on the special issue theme until April 1, 2024.
Turkish Academic Research Review 
Creative Commons Lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.