Dergi Künyesi ve Editör Kurulu

Türk Dil Kurumu Adına Sahibi
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Erdoğan UYGUR (Ankara Üniversitesi, erdoganuygur@yahoo.com (+90) 505 368 30 97)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Uzman Elif KARAKUŞ (e.karakus@tdk.gov.tr,  (0312) 457 5200)

Yazı Kurulu
Prof. Dr. Erdoğan UYGUR (Ankara Üniversitesi, erdoganuygur@yahoo.com)
Prof. Dr. Azmi BİLGİN (Haliç Üniversitesi, aazmibilgin@gmail.com)
Prof. Dr. İsmet ÇETİN (Gazi Üniversitesi, icetin@gazi.edu.tr)
Prof. Dr. Feyzi ERSOY (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, fevziersoy07@gmail.com)
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ (Ege Üniversitesi, zekikaymaz@gmail.com)

Yayın Danışma Kurulu
Prof. Dr. Fatma AÇIK (Gazi Üniversitesi, fatmaacik1@yahoo.com)
Prof. Dr. Metin ARIKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi, metinarikan@gmail.com)
Prof. Dr. Nergis BİRAY (Pamukkale Üniversitesi, nergisb@gmail.com)
Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi, mevhibecosar@hotmail.com)
Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ (İstanbul Üniversitesi, abdulkadiremeksiz@gmail.com)
Prof. Dr. Ali EROL (Ege Üniversitesi, erolali99@gmail.com)
Prof. Dr. Nazım İBRAHİM (Aziz Kril Metodi Üniversitesi- Kuzey Makedonya, nazimvr@gmail.com)
Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, mfatihkr@gmail.com)
Prof. Dr. Tahire MEMMED (Azerbaycan Millî İlimler Akademisi- Azerbaycan, tahire.mammed@yahoo.com)
Prof. Dr. Elisabetta RAGAGNIN (Ca' Foscari University of Venice-İtalya, ragagnin@unive.it)
Prof. Dr. Mesut ŞEN (Marmara Üniversitesi, mesut.sen@marmara.edu.tr)
Doç. Dr. Uuganbayar MYAGMARSUREN (The National University of Mongolia- Moğolistan, uubayar@yahoo.com)
Doç. Dr. Caşteğin TURGUNBAYER (Dicle Üniversitesi,jashtegin@gmail.com)
Dr. Öğr. Üyesi Kamila Barbara STANEK (University of Warsaw - Polonya k.stanek@uw.edu.pl)
Dr. Erlan ALAŞBAYEV (Ahmet Yesevi Üniversitesi- Kazakistan yerlan.alashbayev@ayu.edu.kz)
Dr. Éva KİNCSES-NAGY (University of Szeged- Macaristan evakincsesnagy@gmail.com)

Yurt Dışı Temsilcilikler
Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ (Azerbaycan Millî İlimler Akademisi - Azerbaycan, isa.habibbeyli@science.az)
Prof. Dr. Gülbanu KOSIMOVA ( Abay Kazak Millî Pedagoji Üniversitesi - Kazakistan, gkosym@inbox.ru)
Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ (Uluslararası Türk Akademisi – Kazakistan, )
Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA (Kırgız-Türk Manas Üniversitesi – Kırgızistan, layli.ukubaeva@manas.edu.kg)
Prof. Dr. Kadırali KONKOBAYEV (Kırgızistan)
Prof. Dr. Oktay AHMED (Üsküp Aziz Kiril ve Metodi Üniversitesi - Kuzey Makedonya, oktayahmed@gmail.com)
Prof. Dr. Cabbar İŞANKUL (Özbekistan Bilimler Akademisi – Özbekistan, jabbores@yandex.ru)
Prof. Dr. Nikolay İvanoviç YEGEROV (Çuvaş Devlet Sosyal Bilimler Enstitüsü – Çuvaş Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, emigulay@yandex.ru)
Prof. Dr. Firdevs HİSAMETTİNOVA (Rusya Bilimler Akademisi - Başkurdistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu)
Prof. Dr. Elfiye YUSUPOVA (Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu)
Doç. Dr. Ergin JABLE (Priştine Üniversitesi – Kosova, enginj@gmail.com)
Doç. Dr. Seyitnazar ARNAZAROV (Türkmenistan)

Yayın Sorumlusu
Uzman Yardımcısı Erol DENİZ (e.deniz@tdk.gov.tr, (0312) 457 5200)

İngilizce Danışmanı
Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN (g.aydin@tdk.gov.tr)
Uzman Ekrem BEYAZ (e.beyaz@tdk.gov.tr)

Yönetim Merkezi
Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Yayıncı
Türk Dil Kurumu

Adres
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No.: 217 06680 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon: (0312) 457 52 64
Belgegeçer: (0312) 468 07 83
Genel ağ: http://tdk.gov.tr
E-posta: turkdunyasi@tdk.gov.tr

Creative Commons