Telif Politikası

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’nde yayımlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’nde çalışmasını yayımlamak isteyen yazarların yazılarını YAYSİS (Yayın Takip Sistemi) üzerinden dergimize ait Taahhütname’yi kabul ederek göndermeleri gerekmektedir.

Dergide yayımlanmış yazıların/makalelerin herhangi bir alanda görsel, işitsel kullanımı, dijital ya da basılı yolla çoğaltılması Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’nin adı belirtilmeden yapılamaz.

Yazarın aşağıdaki hakları saklıdır:
1.Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmiş haklar,
2. Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
3. Yazarın üreteceği kitap, makale, vb. çalışmalarında Dergi adının belirtilmesi koşuluyla, makalenin tamamını veya bir kısmını kullanma hakkı.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi yayımlanmış her makalenin/yazının mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayımlanmış her kopyanın kaydını saklamakla yükümlüdür.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’nde yayımlanan makalelerin telif hakkı "Creative Commons Atıf-Gayriticari- 4.0 Uluslararası Lisansı" (CC BY NC) ile lisanslanmıştır. Bu lisansa göre eser dergiye atıf verilerek indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

Yayımlanan makale/yazıların, yazar/yazarlarına ve hakemlerine, telif ve inceleme ücreti dergi yayımlandıktan sonra iki ay içerisinde ödenmektedir. Ayrıca makale yazarlarına yazılarının yer aldığı cilt/sayıdan iki nüsha gönderilir.

Telif ücreti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği’ne göre tespit edilir.