ISSN: 1301-0077
e-ISSN: 2651-5091
Başlangıç: 1996
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Türk Dil Kurumu

2022 - Sayı: 53

Araştırma Makalesi

1. SÜHEYL Ü NEVBAHÂR’DA YIYIL- VE YIYIL- ŞEKLİNDE OKUNMUŞ FİİLLER ÜZERİNE

Araştırma Makalesi

3. ÖZBEK TÜRKÇESİNDE EKSİLTMELİ KULLANIM BİÇİMLERİ

Creative Commons