Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1301-0077 | e-ISSN 2651-5091 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Türk Dil Kurumu | http://www.tdk.gov.tr/yayinlar/sureli-yayinlarimiz/turk-dunyasi-dergisi/Makalelerinizi YAYSİS programı üzerinden (https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/index.html) gönderebilirsiniz.

İnceleyicilik için YAYSİS programı üzerinden ( https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/index.html ) üye olabilirsiniz.

Makale şablonuna http://www.tdk.gov.tr/icerik/diger-icerikler/makale-sablonu/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.


Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

ISSN 1301-0077 | e-ISSN 2651-5091 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Türk Dil Kurumu | http://www.tdk.gov.tr/yayinlar/sureli-yayinlarimiz/turk-dunyasi-dergisi/
Kapak ResmiMakalelerinizi YAYSİS programı üzerinden (https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/index.html) gönderebilirsiniz.

İnceleyicilik için YAYSİS programı üzerinden ( https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/index.html ) üye olabilirsiniz.

Makale şablonuna http://www.tdk.gov.tr/icerik/diger-icerikler/makale-sablonu/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.


Sayı 51 - 19 Mar 2021
 1. Bir Dil Üç Alfabe: 20. Yüzyılın Başından Günümüze Uygur Türklerinin Kullandığı Alfabeler
  Sayfalar 11 - 34
  Reyila KAŞGARLI
 2. Azerbaycan Alfabesinin Tarihî Gelişim Süreci: Arap Alfabesinden Latin Alfabesine Geçiş Sürecinde Azerbaycan Basını (Yeni Yol, Yeni Fikir, Işık Yol Gazeteleri)
  Sayfalar 35 - 60
  Ziyafet GASIMOVA
 3. Azerbaycan Türkçesinde Kiplik İşaretleyicisi Olarak Modal Sözlerin Spesifik Özellikleri ve Söz Diziminde İşlevleri
  Sayfalar 61 - 80
  Elza ALIŞOVA DEMİRDAĞ
 4. Durational Aspect and -Iyor ‘-Ing’ Morpheme Usage in Turkish Cypriot Children’s Language
  Sayfalar 81 - 102
  Nesibe AKINTUĞ, Seda Gülsüm GÖKMEN
 5. Kazakistan'da Geleneksel Çatışma (Kavga) Konuları ve Bunların Çözüm Yolları
  Sayfalar 103 - 116
  Yerzhan ARYN, Zhanalik BALTABAYEVA, Fikret TÜRKMEN
 6. Kazak Kültüründe Selamlaşma
  Sayfalar 117 - 134
  Zhazira OTYZBAY
 7. Türkmen Halk Biliminde Efsane Terimlerine Genel Bir Bakış
  Sayfalar 135 - 156
  Didar ANNABERDİYEV
 8. Xalq Epik Yaradıcılığında Təkrarlar
  Sayfalar 157 - 174
  Tahir NƏSİB
 9. Çok Yönlü Kimliğiyle Süleyman Sani Ahundov
  Sayfalar 175 - 194
  Ayvaz MORKOÇ
 10. Ölüm Hükmü Romanında Kronotop Kavramı Bağlamında Karşılaşma Mekânları
  Sayfalar 195 - 242
  Gülseren ÖZDEMİR RİGANELİS
 11. Anar’ın “Otel Otağı” Adlı Uzun Hikâyesinin Metinler Arasılık Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 243 - 260
  Lalə QASIMLI
 12. Hikâyelerindeki Mizah Unsurları İzleğinde Anar ve “Molla Nasreddin” Geleneği
  Sayfalar 261 - 282
  Ayşe ATAY
 13. Azerbaycan Halkının Sosyokültürel Düşüncesinde Millî İdeal Mefkûresinin Şekillenmesi ve “Molla Nasreddin”ciler (C. Memmedkuluzade ve Ö. F. Nimanzade’nin Sanatları Temelinde)
  Sayfalar 283 - 300
  Vüsale TAĞIZADE
 14. Cafer Cabbarlı’nın Edebî Faaliyetleri ve Aydın Dramı Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 301 - 328
  Sevinç AKSAY ALBUZ
 15. Yugoslavya’da Türk Çocuk Edebiyatı’nda “Partizan” Simgesi
  Sayfalar 329 - 348
  Gözde ÖZLEM
 16. “Mimêsis” Kavramı, Üç Yansıtma Kuramı ve Bu Kavramın Temel Sanat Akımları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 349 - 366
  Hasan GÜRGÜN
 17. Natalya Nikolayevna Şirobokova’nın (1946-2020) Hayatı, Türkoloji Çalışmaları ve Sibirya Türk Dil Değişkeleri Üzerine Bir Söyleşi
  Sayfalar 367 - 382
  Mikail CENGİZ
 18. Devrimci Dönüşümler ve Stalinizm Politik Sitemlerinin Kuruluş Yıllarında Rusya Ulusal Bölgesi. 1917-1939. (Oyrotya Örneği Üzerine-Gorno Altay)
  Sayfalar 383 - 392
  İbrahim DİLEK
 19. Abay Kunanbayulı - Kitâb-ı ‘Akliyye
  Sayfalar 393 - 396
  Marlen ADILOV
Creative Commons