Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-0077 | e-ISSN 2651-5091 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Türk Dil Kurumu | http://tdk.gov.tr/yayinlar/sureli-yayinlarimiz/turk-dunyasi-dergisi/Makalelerinizi  YAYSİS programı üzerinden  (https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/index.html) gönderebilirsiniz.

Makale şablonuna http://tdk.gov.tr/icerik/diger-icerikler/makale-sablonu/  bağlantısından ulaşabilirsiniz. 


Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

ISSN 1301-0077 | e-ISSN 2651-5091 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Türk Dil Kurumu | http://tdk.gov.tr/yayinlar/sureli-yayinlarimiz/turk-dunyasi-dergisi/
Kapak ResmiMakalelerinizi  YAYSİS programı üzerinden  (https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/index.html) gönderebilirsiniz.

Makale şablonuna http://tdk.gov.tr/icerik/diger-icerikler/makale-sablonu/  bağlantısından ulaşabilirsiniz. 


Sayı 49 - 16 Mar 2020
 1. Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine -Günbed Nüshası Işığında- Düzeltme Teklifleri
  Sayfalar 7 - 20
  Sadettin ÖZÇELİK
 2. Kültegin Yazıtı’ndaki Bér- Tasvir Fiilinin Bir Anlamı Üzerine
  Sayfalar 21 - 34
  Süleyman BARLAS , Caşteğin TURGUNBAYER
 3. Kül Tigin Yazıtının Güneydoğu Yüzünde Geçen “Tuygun” Sözcüğü Üzerine
  Sayfalar 35 - 66
  âdem AYDEMİR
 4. Kırım Tatar Türkülerinde 1904-1905 Rus-Japon Savaşı’nın Yansımaları
  Sayfalar 67 - 86
  Niyar KURTBİLAL
 5. Tatar Maarif Hayatının Öncüsü: Gılman Kerimi (1841-1902)
  Sayfalar 87 - 100
  Cihan ÇAKMAK
 6. İran Türkmen Şairi Naz Muhammet Pakga ve Rubaileri
  Sayfalar 101 - 122
  Zeynep YILDIRIM
 7. Tevfik Fikret ve Abbas Sıhhat’in “Çocuk Edebiyatı” Kapsamındaki Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Sayfalar 123 - 136
  Ali EROL
 8. Kaşgar’dan Doğu Türkçesi Şiirler [Çeviriyazı – Aktarma – Söz Varlığı – Tıpkıbasım]
  Sayfalar 137 - 160
  Mehmet Turgut BERBERCAN
 9. Harekeli Bir Mi'râciye’nin Dîbâcesi ve Osmanlı Türkçesinin İmlası ve Telaffuzu Hakkında Düşündürdükleri
  Sayfalar 161 - 184
  Alper GÜNAYDIN
 10. Suvarṇaprabhāsa-Sūtra’nın Eski Uygurca ve Çince Çevirileri Üzerine Bir Değerlendirme (15. Bölüm 149-171. Satırlar Arası)
  Sayfalar 185 - 210
  Hüsnü Çağdaş ARSLAN
 11. Manas Ansiklopedisi’nde Özolgu İfadeleri
  Sayfalar 211 - 222
  Cüneyt AKIN
 12. Taygalı Avcıları, Balıkçıları ve Toplayıcılarının Destanlarında Süt Beyaz Atlar
  Sayfalar 223 - 236
  Dmitri Anatoliyeviç FUNK
 13. Gagavuz Dil ve Halk Kültürü Derlemeleriyle İlgili Önemli Bir Yayın
  Sayfalar 237 - 244
  Nail TAN
Creative Commons