Dergi İletişim
Ad: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
E-posta: turkdunyasi@tdk.gov.tr
Başeditör
Ad: Erdoğan UYGUR
E-posta: erdoganuygur@yahoo.com
Adres:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.


Dergi İletişim
Ad: Erol DENİZ
E-posta: eroldeniz45@hotmail.com
Adres:

Atatürk Bulvarı No.: 217 06680 Kavaklıdere/ANKARA Telefon: +90 (312) 457 52 00 – Belgegeçer: +90 (312) 468 07 83


Creative Commons