Hakkında

SUNUŞ

Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu Ankara Nükleer Araştırma Merkezi tarafından “Technical Journal” adıyla 1974 yılında yayımlanmaya başlayan ve 1981 yılında  “Turkish Journal of Nuclear Sciences” adını alan dergimiz 2003 yılına kadar yayımlanmaya devam etmiştir.  Yayımına 2003-2018 yılları arasında ara verilen dergimizin, 2018 yılından itibaren ise sadece elektronik ortamda Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanması planlanmıştır.

Hakemli dergimiz, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla uygulamasına yönelik bilimsel ve teknolojik faaliyetlere katkı sağlayacak özgün nitelikteki ulusal ve uluslararası makalelerin bilimsel indekste yer almak üzere yayınlanması amacını taşımakta ve bu amaca yönelik akademik çalışma yapmak isteyen herkese sayfalarını açık tutmaktadır. Özellikle ülkemizin nükleer teknolojiye geçiş sürecinde nükleer alanda çalışan bilim insanlarının araştırma, geliştirme ve yenileşime yönelik çalışmalarında dergimizin birikim oluşturması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda destek veren tüm bilim insanlarına teşekkür ederken dergimize yayınlanmak üzere göndereceğiniz makaleleriniz amacımıza ulaşmada çok büyük katkı sağlayacaktır. Dergimiz sizlerin değerli katkılarıyla büyüyerek yayın hayatını sürdürmeye devam edecektir.

Dergimizi göndermiş oldukları yayınlarıyla zenginleştiren yazarlar ile değerlendirmeleriyle dergiye katkı sağlayan yayın editör ve hakem kurullarındaki değerli bilim insanlarına teşekkürlerimi sunarım.

Nükleer alanda çalışan tüm bilim insanlarına katkı sağlayacak dergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

 

Dr. Zafer DEMİRCAN

Başkan V.


ABOUT JOURNAL

Turkish Journal of Nuclear Sciences is a peer-reviewed journal published with open access and scientific online by Turkish Atomic Energy Agency one in a six months. The language of the journal is English.
The journal started to be published by Ankara Nuclear Research Center of Atomic Energy Commission of Turkey under the title "Technical Journal" in the year 1974; the title has been changed into "Turkish Journal of Nuclear Sciences" in the year 1981. Upon the change law on the Authority and the transformation of the name of the commission, the publication continued in printed form by the Turkish Atomic Energy Authority until the year 2003. As of 2018, it has been started to be published only electronically. 

Turkish Journal of Nuclear Sciences contains scientific articles on nuclear and radiation issues.


Turkish Journal of Nuclear Sciences is issued by publishing the scientific studies to ensure the use of atomic energy in Turkey for the benefit of the country in order to meet the needs of the public and researchers in this field.
 Subject Coverage (Keywords):


Activation Analysis


Atmospheric Distribution Calculations


Atomic and Molecular Physics


Environmental Radioactivity Radioecology


Dosimetry*


Fission


Food Irradiation


Animal Health


Computational Fluid Dynamics


Isotope Production


Ionizing Radiation Measurement and Monitoring


Sterile Insect Technique


Medical Physics


Molecular Radiopharmaceuticals


Monte Carlo Simulation


Mutation Breeding


Neutron Activation Analyzes


Nuclear Waste Management


Nuclear Safeguards


Nuclear Safety


Nuclear Law


Nuclear Materials


Nuclear Reactions


Nuclear Spectroscopy


Nuclear Technology


Nuclear Facilities


Nuclear Medicine


Nuclear Fuel Cycle


Spent Nuclear Fuels


Particle Accelerators and Colliders


Plasma Physics


Radon Measurements


Radiation Dose Calculations


Radiation Physics


Radiation Imaging Physics


Radiation Chemistry


Radiation Metrology


Radiation Measurement Systems


Radiation Spectroscopy


Radiation Applications


Radiation Shielding


Radiation Protection


Radioactive Waste


Radioactivity Measurement and Basic Measuring Methods


Radioisotopes


Radiology


Application of Radionuclides


Radiotherapy


Radionuclide Metrology


Radionuclides


Reactor Physics


Health Physics


Non-Destructive Testing


Thermodynamics


Thermo-hydraulic Analysis


High Energy Physics

* Internal and External Personal Dosimetry, Accident Dosimetry, Biological Dosimetry, Patient Dosimetry