Dergi Hakkında

TURKISH JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCES

HAKKINDA

    Turkish Journal of Nuclear Sciences, altı ayda bir Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından İnternet üzerinde açık erişimli yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili İngilizcedir.

    Dergi 1974 yılında Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu  Ankara Nükleer Araştırma Merkezi tarafından “Technical Journal” adıyla yayınlanmaya başlamış, 1981 yılında adı değiştirilerek “Turkish Journal of Nuclear Sciences” adını almıştır. 1982 yılında değişen kurum kanunu ve kurum adıyla birlikte Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından 2003 yılına kadar basılı olarak yayınlanmaya devam etmiştir. (Basılı dergi ISSN 0254-5446) 2018 yılından itibaren ise sadece elektronik olarak yeniden yayınlanmaya başlamıştır.

            
     Turkish Journal of Nuclear Sciences Dergisinde nükleer ve radyasyon ile ilgili yapılan bilimsel makalelere yer verilir. Turkish Journal of Nuclear Sciences Dergisi, Türkiye’de atom enerjisinin ülke yararına kullanılmasını sağlamak üzere yapılan bilimsel çalışmaları yayınlayarak kamuoyu ve araştırıcıların bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkarılmaktadır.

Konu Kapsamı (Keywords):

Aktivasyon Analizi (Activation Analysis)

Atmosferik Dağılım Hesapları (Atmospheric Distribution Calculations)

Atom Fiziği (Atomic Physics)

Çevresel Radyoaktivite, Radyoekolojisi (Environmental  Radioactivity and Radioecology)

Dozimetri* (Dosimetry)

Fizyon (Fission)

Gıda Işınlama (Food Irradiation)

Hayvan Sağlığı (Animal Health)

Hesaplamalı Akış Dinamiği (Computational Fluid Dynamics)

İzotop Üretimi (Isotop Production) 

İyonlaştırıcı Radyasyon Ölçümü ve İzleme (Ionizing Radiation Measurement and Monitoring)

Kısır Böcek Salım Tekniği (Sterile Insect Technique)

Medikal Fizik (Medical Physics)

Moleküler Farmasotikler (Molecular Radiopharmaceuticals)

Monte Carlo Simülasyonu (Monte Carlo Simulation)

Mutasyon Genetiği (Mutation Breeding)

Nötronik Analizler ( Neutronic Analyzes)

Nükleer Atık Yönetimi (Nuclear Waste Management)

Nükleer Denetim (Safeguards)

Nükleer Güvenlik (Nuclear Safety)

Nükleer Hukuk (Nuclear Law)

Nükleer Malzemeler (Nuclear Materials)

Nükleer Reaksiyonlar (Nuclear Reactions)

Nükleer Spektroskopi (Nuclear Spectroscopy)

Nükleer Teknoloji (Nuclear Technology)

Nükleer Tesisler (Nuclear Facilities)

Nükleer Tıp (Nuclear Medicine)

Nükleer Yakıt Çevrimi (Nuclear Fuel Cycle)

Nükleer Yakıtların İşlenmesi (Spent Nuclear Fuels)

Parçacık Hızlandırıcıları ve Çarpıştıcıları (Particle Accelerators and Colliders)

Plazma Fiziği (Plasma Physics)

Radon Ölçümü (Radon Measurements)

Radyasyon Dozu Hesaplamaları (Radiation Dose Calculations)

Radyasyon Fiziği (Radiation Physics)

Radyasyon Görüntüleme Fiziği (Radiation Imaging Physics)

Radyasyon Kimyası (Radiation Chemistry)

Radyasyon Metrolojisi (Radiation Metrology)

Radyasyon Ölçüm Sistemleri (Radiation Measurement Systems)

Radyasyon Spektroskopisi (Radiation Spectroscopy)

Radyasyon Uygulamaları (Radiation Applications)

Radyasyon Zırhlama (Radiation Armor)

Radyasyondan Korunma (Radiation Protection)

Radyoaktif Atık (Radioactive Waste)

Radyoaktivite Ölçümü ve Temel Ölçüm Metotları

Radyoizotoplar (Radioisotops)

Radyoloji (Radyology)

Radyonüklit Uygulamaları (Application of Radionuclides)

Radyoterapi (Radiotherapy)

Radyonüklit Metrolojisi (Radionuclid Metrology)

Radyonüklitler (Radionuclides)

Reaktör Fiziği (Reactor Physics)

Sağlık Fiziği (Health Physics)

Tahribatsız Muayene (Non Destructive Testing)

Termodinamik (Thermodynamics)

Thermo-hidrolik Analizler (Thermo-hydraulic analysis)

Yüksek Enerji Fiziği (High Energy Physics)

* Dahili ve Harici Kişisel Dozimetri, Kaza Dozimetrisi, Biyolojik Dozimetri, Hasta Dozimetrisi