Dergi Hakkında

TURKISH JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCES

HAKKINDA

    Turkish Journal of Nuclear Sciences, altı ayda bir Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından İnternet üzerinde açık erişimli yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili İngilizcedir.

    Dergi 1974 yılında Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu  Ankara Nükleer Araştırma Merkezi tarafından “Technical Journal” adıyla yayınlanmaya başlamış, 1981 yılında adı değiştirilerek “Turkish Journal of Nuclear Sciences” adını almıştır. 1982 yılında değişen kurum kanunu ve kurum adıyla birlikte Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından 2003 yılına kadar basılı olarak yayınlanmaya devam etmiştir. 2018 yılından itibaren ise sadece elektronik olarak yeniden yayınlanmaya başlamıştır.
            
     Turkish Journal of Nuclear Sciences Dergisinde nükleer ve radyasyon ile ilgili yapılan bilimsel makalelere yer verilir. Turkish Journal of Nuclear Sciences Dergisi, Türkiye’de atom enerjisinin ülke yararına kullanılmasını sağlamak üzere yapılan bilimsel çalışmaları yayınlayarak kamuoyu ve araştırıcıların bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkarılmaktadır.

Konu Kapsamı (Keywords):

Aktivasyon Analizi (Activation Analysis)

Atmosferik Dağılım Hesapları (Atmospheric Distribution Calculations)

Atom Fiziği (Atomic Physics)

Çevresel Radyoaktivite, Radyoekolojisi (Environmental  Radioactivity and Radioecology)

Dozimetri* (Dosimetry)

Fizyon (Fission)

Gıda Işınlama (Food Irradiation)

Hayvan Sağlığı (Animal Health)

Hesaplamalı Akış Dinamiği (Computational Fluid Dynamics)

İzotop Üretimi (Isotop Production) 

İyonlaştırıcı Radyasyon Ölçümü ve İzleme (Ionizing Radiation Measurement and Monitoring)

Kısır Böcek Salım Tekniği (Sterile Insect Technique)

Medikal Fizik (Medical Physics)

Moleküler Farmasotikler (Molecular Radiopharmaceuticals)

Monte Carlo Simülasyonu (Monte Carlo Simulation)

Mutasyon Genetiği (Mutation Breeding)

Nötronik Analizler ( Neutronic Analyzes)

Nükleer Atık Yönetimi (Nuclear Waste Management)

Nükleer Denetim (Safeguards)

Nükleer Güvenlik (Nuclear Safety)

Nükleer Hukuk (Nuclear Law)

Nükleer Malzemeler (Nuclear Materials)

Nükleer Reaksiyonlar (Nuclear Reactions)

Nükleer Spektroskopi (Nuclear Spectroscopy)

Nükleer Teknoloji (Nuclear Technology)

Nükleer Tesisler (Nuclear Facilities)

Nükleer Tıp (Nuclear Medicine)

Nükleer Yakıt Çevrimi (Nuclear Fuel Cycle)

Nükleer Yakıtların İşlenmesi (Spent Nuclear Fuels)

Parçacık Hızlandırıcıları ve Çarpıştıcıları (Particle Accelerators and Colliders)

Plazma Fiziği (Plasma Physics)

Radon Ölçümü (Radon Measurements)

Radyasyon Dozu Hesaplamaları (Radiation Dose Calculations)

Radyasyon Fiziği (Radiation Physics)

Radyasyon Görüntüleme Fiziği (Radiation Imaging Physics)

Radyasyon Kimyası (Radiation Chemistry)

Radyasyon Metrolojisi (Radiation Metrology)

Radyasyon Ölçüm Sistemleri (Radiation Measurement Systems)

Radyasyon Spektroskopisi (Radiation Spectroscopy)

Radyasyon Uygulamaları (Radiation Applications)

Radyasyon Zırhlama (Radiation Armor)

Radyasyondan Korunma (Radiation Protection)

Radyoaktif Atık (Radioactive Waste)

Radyoaktivite Ölçümü ve Temel Ölçüm Metotları

Radyoizotoplar (Radioisotops)

Radyoloji (Radyology)

Radyonüklit Uygulamaları (Application of Radionuclides)

Radyoterapi (Radiotherapy)

Radyonüklit Metrolojisi (Radionuclid Metrology)

Radyonüklitler (Radionuclides)

Reaktör Fiziği (Reactor Physics)

Sağlık Fiziği (Health Physics)

Tahribatsız Muayene (Non Destructive Testing)

Termodinamik (Thermodynamics)

Thermo-hidrolik Analizler (Thermo-hydraulic analysis)

Yüksek Enerji Fiziği (High Energy Physics)

* Dahili ve Harici Kişisel Dozimetri, Kaza Dozimetrisi, Biyolojik Dozimetri, Hasta DozimetrisiABOUT JOURNAL

Turkish Journal of Nuclear Sciences is a peer-reviewed journal published with open access and scientific online by Turkish Atomic Energy Agency one in a six months. The language of the journal is English.
The journal started to be published by Ankara Nuclear Research Center of Atomic Energy Commission of Turkey under the title "Technical Journal" in the year 1974; the title has been changed into "Turkish Journal of Nuclear Sciences" in the year 1981. Upon the change law on the Authority and the transformation of the name of the commission, the publication continued in printed form by the Turkish Atomic Energy Authority until the year 2003. As of 2018, it has been started to be published only electronically. 

Turkish Journal of Nuclear Sciences contains scientific articles on nuclear and radiation issues.


Turkish Journal of Nuclear Sciences is issued by publishing the scientific studies to ensure the use of atomic energy in Turkey for the benefit of the country in order to meet the needs of the public and researchers in this field.
 Subject Coverage (Keywords):


Activation Analysis


Atmospheric Distribution Calculations


Atomic and Molecular Physics


Environmental Radioactivity Radioecology


Dosimetry*


Fission


Food Irradiation


Animal Health


Computational Fluid Dynamics


Isotope Production


Ionizing Radiation Measurement and Monitoring


Sterile Insect Technique


Medical Physics


Molecular Radiopharmaceuticals


Monte Carlo Simulation


Mutation Breeding


Neutron Activation Analyzes


Nuclear Waste Management


Nuclear Safeguards


Nuclear Safety


Nuclear Law


Nuclear Materials


Nuclear Reactions


Nuclear Spectroscopy


Nuclear Technology


Nuclear Facilities


Nuclear Medicine


Nuclear Fuel Cycle


Spent Nuclear Fuels


Particle Accelerators and Colliders


Plasma Physics


Radon Measurements


Radiation Dose Calculations


Radiation Physics


Radiation Imaging Physics


Radiation Chemistry


Radiation Metrology


Radiation Measurement Systems


Radiation Spectroscopy


Radiation Applications


Radiation Shielding


Radiation Protection


Radioactive Waste


Radioactivity Measurement and Basic Measuring Methods


Radioisotopes


Radiology


Application of Radionuclides


Radiotherapy


Radionuclide Metrology


Radionuclides


Reactor Physics


Health Physics


Non-Destructive Testing


Thermodynamics


Thermo-hydraulic Analysis


High Energy Physics

* Internal and External Personal Dosimetry, Accident Dosimetry, Biological Dosimetry, Patient Dosimetry