Etik İlkeler ve Yayın Politikası

1. Dergide yayınlanan makalelere erişim ücretsizdir ve yazarlardan makale gönderim ve basım süreçlerinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
2. Makaleler en az iki hakem tarafından kabul edildikten sonra yayınlanmaktadır.
3. Dergide yayınlanacak olan eserler, daha önce bir başka dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
4. Yazarlar, makalelerinde kullandıkları tüm alıntılar için referans vermiş olmalıdırlar.
5. Etik Kurul izni gerektiren çalışmalara, iznin nereden hangi kapsam ve tarihte alındığına ilişkin bilgilerin eklenmesi gerekmektedir.
6. Yazarların tümü etik ilkeler ile ilgili eşit sorumluluğa sahiptir.
7. Dergimiz, Committee on Publication Ethics (COPE) belirlenen ve önerilen uluslararası yayın etiği ilkelerine bağlıdır.
https://publicationethics.org/