Amaç ve Kapsam

Turkish Journal of Nuclear Sciences Dergisi, Türkiye’de atom enerjisinin ülke yararına kullanılmasını sağlamak üzere yapılan bilimsel çalışmaları yayınlayarak kamuoyu ve araştırıcıların bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkarılmaktadır.

Turkish Journal of Nuclear Sciences Dergisinde nükleer ve radyasyon teknolojileri ile ilgili yapılan bilimsel makalelere yer verilir.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık