Telif Hakkı Devir Sözleşmesi

TURKİSH JOURNAL OF NUCLEAR SCİENCES

         TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİMakale adı :

 

 
No

Yazar Adı Soyadı

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 Yukarıda  isim ve soyadları bulunan yazarlar adına sorumlu yazar olarak, "Turkish Journal of 

Nuclear Sciences”da yayınlanmak üzere gönderdiğimiz üstte adı yer alan makalemizin orijinal
olduğunu; başka bir başka dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediği, daha önce hiçbir yerde
yayınlanmadığını,
makalede içerisinde bulunan metnin, grafiklerin, fotoğrafların ve şekillerin
Telif Haklarını ihlal etmediğini,
gerekli görülen düzeltmelerle birlikte her türlü yayın hakkımızı,
makale yayına kabul edildiği taktirde "
Turkish Journal of Nuclear Sciences”a devrettiğimizi
kabul ederim.


 Yukarıdaki ifadelere ek olarak yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

Aşağıdaki şartlarda makalenin Turkish Journal of Nuclear Sciences tarafından yayınlandığına 
dair tam olarak referans verilmelidir.

1. Telif Hakkı dışında kalan patent v.b. bütün tescil edilmiş haklar.

2. Yazarın gelecekteki çalışmalarında (kitap yayınlama, ders verme v.b.); makalenin

tümü ya da bir bölümünü serbestçe kullanma hakkı.

3. Makaleyi satmamak şartı ile kendi ihtiyaçları doğrultusunda çoğaltma hakkı.


Sorumlu Yazarın  Adı, Soyadı

 

Telefonu 

 

Adresi

 

Cep Telefonu

 

E-postası

 


Sorumlu Yazar

İmza

Tarih

 

 

 


Sorumlu yazar tarafından imzalanmış orjinal form taranarak Dergipark sistemi üzerinden 

Panel-Gönderi Dosyaları yükleme seçeneği ile yüklenmelidir. Telif Hakkı Devir Formunu
yüklemeyen yazarların çalışmaları yayımlanmaz.


TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı, No: 192
Çankaya / Ankara 06510 (312) 295 8700 (Santral) taek@taek.gov.tr
Dergi Web Sayfası:  


Word Formatında İndirebilirsiniz.


ABOUT JOURNAL

Turkish Journal of Nuclear Sciences is a peer-reviewed journal published with open access and scientific online by Turkish Atomic Energy Agency one in a six months. The language of the journal is English.
The journal started to be published by Ankara Nuclear Research Center of Atomic Energy Commission of Turkey under the title "Technical Journal" in the year 1974; the title has been changed into "Turkish Journal of Nuclear Sciences" in the year 1981. Upon the change law on the Authority and the transformation of the name of the commission, the publication continued in printed form by the Turkish Atomic Energy Authority until the year 2003. As of 2018, it has been started to be published only electronically. 

Turkish Journal of Nuclear Sciences contains scientific articles on nuclear and radiation issues.


Turkish Journal of Nuclear Sciences is issued by publishing the scientific studies to ensure the use of atomic energy in Turkey for the benefit of the country in order to meet the needs of the public and researchers in this field.
 Subject Coverage (Keywords):


Activation Analysis


Atmospheric Distribution Calculations


Atomic and Molecular Physics


Environmental Radioactivity Radioecology


Dosimetry*


Fission


Food Irradiation


Animal Health


Computational Fluid Dynamics


Isotope Production


Ionizing Radiation Measurement and Monitoring


Sterile Insect Technique


Medical Physics


Molecular Radiopharmaceuticals


Monte Carlo Simulation


Mutation Breeding


Neutron Activation Analyzes


Nuclear Waste Management


Nuclear Safeguards


Nuclear Safety


Nuclear Law


Nuclear Materials


Nuclear Reactions


Nuclear Spectroscopy


Nuclear Technology


Nuclear Facilities


Nuclear Medicine


Nuclear Fuel Cycle


Spent Nuclear Fuels


Particle Accelerators and Colliders


Plasma Physics


Radon Measurements


Radiation Dose Calculations


Radiation Physics


Radiation Imaging Physics


Radiation Chemistry


Radiation Metrology


Radiation Measurement Systems


Radiation Spectroscopy


Radiation Applications


Radiation Shielding


Radiation Protection


Radioactive Waste


Radioactivity Measurement and Basic Measuring Methods


Radioisotopes


Radiology


Application of Radionuclides


Radiotherapy


Radionuclide Metrology


Radionuclides


Reactor Physics


Health Physics


Non-Destructive Testing


Thermodynamics


Thermo-hydraulic Analysis


High Energy Physics

* Internal and External Personal Dosimetry, Accident Dosimetry, Biological Dosimetry, Patient Dosimetry