Telif Hakkı Devir Sözleşmesi

Word formatında indirebilirsiniz.

---------------------------------------------------------------------------


TURKISH JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCES

         TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİMakale adı :

 

 
No

Yazar Adı Soyadı

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 Yukarıda  isim ve soyadları bulunan yazarlar adına sorumlu yazar olarak, "Turkish Journal of 

Nuclear Sciences”da yayınlanmak üzere gönderdiğimiz üstte adı yer alan makalemizin orijinal
olduğunu; başka bir başka dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediği, daha önce hiçbir yerde
yayınlanmadığını,
makalede içerisinde bulunan metnin, grafiklerin, fotoğrafların ve şekillerin
Telif Haklarını ihlal etmediğini,
gerekli görülen düzeltmelerle birlikte her türlü yayın hakkımızı,
makale yayına kabul edildiği taktirde "
Turkish Journal of Nuclear Sciences”a devrettiğimizi
kabul ederim.


 Yukarıdaki ifadelere ek olarak yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

Aşağıdaki şartlarda makalenin Turkish Journal of Nuclear Sciences tarafından yayınlandığına 
dair tam olarak referans verilmelidir.

1. Telif Hakkı dışında kalan patent v.b. bütün tescil edilmiş haklar.

2. Yazarın gelecekteki çalışmalarında (kitap yayınlama, ders verme v.b.); makalenin

tümü ya da bir bölümünü serbestçe kullanma hakkı.

3. Makaleyi satmamak şartı ile kendi ihtiyaçları doğrultusunda çoğaltma hakkı.


Sorumlu Yazarın  Adı, Soyadı

 

Telefonu 

 

Adresi

 

Cep Telefonu

 

E-postası

 


Sorumlu Yazar

İmza

Tarih

 

 

 


Sorumlu yazar tarafından imzalanmış orjinal form taranarak Dergipark sistemi üzerinden 

Panel-Gönderi Dosyaları yükleme seçeneği ile yüklenmelidir. Telif Hakkı Devir Formunu
yüklemeyen yazarların çalışmaları yayımlanmaz.


Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı, No: 192
Çankaya / Ankara 06510 (312) 295 8700 (Santral) tenmak@tenmak.gov.tr
https://www.tenmak.gov.tr


--------------------------------------------------------------------------

Word Formatında İndirebilirsiniz.