Turkish Journal of Science and Technology
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-9080 | e-ISSN 1308-9099 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Fırat Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjst


Turkish Journal of Science and Technology

ISSN 1308-9080 | e-ISSN 1308-9099 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Fırat Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjst