Amaç

Türk dış politikasının son dönemde en yoğun mesai harcadığı bölgelerden olan Ortadoğu bilimsel ve akademik çalışmaların konusu olmayı sürdürmektedir. Ortadoğu’ya yönelik bu artan ilgiyi karşılamak amacıyla Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü akdemisyenlerinin öncülüğünde yola çıkan Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 2014 yılından itibaren okuyucularıyla buluşmak ve Ortadoğu'ya yönelik ilgi ve merakı, yayımladığı eserlerle karşılamaya çalışmaktadır. Daha çok Ortadoğu coğrafyasına dair Türkiye perspektifli analizlere yer veren Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi’nin öncelikli amaçları arasında Türkiye’nin bölgesel politikalardaki aktivizmine ışık tutmak, bu aktivizmin anlaşılmasını sağlamak ve kritiğini yapmak yer almaktadır. Bununla beraber bölgenin diğer ülkeleri ve dünyanın geri kalan bölgelerinden de Ortadoğu konulu makaleleri de kabul ederek, Ortadoğu'ya Türkiye dışından nasıl bakıldığını ve bölgedeki gelişmelerin nasıl okunduğunu da okuyucularına aktarmaya çalışmaktadır.


Kapsam

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Ortadoğu’daki siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yeni perspektifler getirerek inceleyen orijinal araştırmalar yayınlanmaktadır.

Dergimize; siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tarih, ilahiyat, sosyoloji ve ekonomi gibi disiplinlerden Ortadoğu’ya dair analizleri kabul edilmektedir. Ayrıca Ortadoğu konulu güncel kitapların kitap değerlendirmeleri ile bölgede etkili aktörlerle yapılan mülakatlar ve gerekli değerlendirmelerin ardından uygun bulunması halinde bölgeye yönelik inceleme yazıları ve raporlar da kabul edilmektedir.