Yayın Etiği

TÜRKİYE ORTADOĞU ÇALIŞMALARI DERGİSİ (TOÇD)

YAYIN ETİĞİ BEYANI

Yayın etiğimiz temel olarak Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Esaslarına dayanmaktadır (Yayın Etiği Komitesi (COPE), 2011).

 Editörlerin sorumlulukları;

 Yayın kararları

Editör ve editör kurulu, dergiye gönderilen makalelerin hangilerinin yayımlanacağına karar vermekten sorumludur. Editör makaleleri, yazarların ırkları, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri, dini inançları, etnik kökenleri, vatandaşlıkları veya politik felsefeleri dikkate almadan değerlendirir. Karar, makalenin önemi, özgünlüğü ve açıklığı ile çalışmanın geçerliliği ve derginin kapsamıyla olan ilgisine dayanacaktır. Hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmaktadır.

 Gizlilik

Editör ve herhangi bir editör çalışanı, gönderilen makaleyle ilgili hiçbir bilgiyi, ilgili yazar, hakemler, muhtemel hakemler, diğer danışmanlar ve yayıncı dışındaki kimselere ifşa edemez.

 İfşa ve çıkar çatışmaları

Gönderilen makalede açıklanan yayımlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmadan editör veya editör kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları için kullanılamaz.

 Hakemlerin sorumlulukları;

Değerlendirme sürecinde Hakemler; editör ve editör kuruluna karar vermede ve aynı zamanda yazara makalenin geliştirilmesinde yardımcı olur.

 Hakem, bir makalede yer alan araştırmayı nitelikli olarak süresi içinde gözden geçiremeyeceği kanaatine varırsa bu durumu editöre bildirir ve inceleme sürecinden çekilir.

 Gizlilik

İnceleme için gönderilen makaleler gizli belgeler olarak değerlendirilir. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarıyla paylaşılmaz ve tartışılmaz.

 Nesnellik standartları

Yorumlar objektif olarak yapılır. Yazarın kişisel eleştirisi uygunsuzdur. Hakemler görüşlerini destekleyici argümanlarla açıkça ifade eder.

 Kaynakların tanınması

Hakemler, makalede referans bölümünde yer almamış eserleri belirler. İlgili yayınlardan elde edilen gözlemlerin veya tartışmaların kaynaklarla uyumlu olup olmadığını belirtir. Hakemler, editöre, değerlendirilen makaleyle ilgili kişisel görüşlerini ve çalışmayla diğer yayımlanmış makaleler arasındaki önemli benzerlik veya örtüşmeyi bildirir.

 İfşa ve çıkar çatışması

Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulur, kişisel avantaj ve çıkarlar için kullanılmaz. Hakemler, yazarlarla veya kurumlarla, rekabetçi, işbirlikçi ilişkilerinden kaynaklanan çıkar çatışmalarına sahip oldukları yazıları değerlendiremezler.

Yazarların görevleri;

Raporlama standartları

Orijinal araştırma raporlarının yazarları, yapılan çalışmanın önemi ve kesin sonuçlarının nesnel bir tartışmasını sunmalıdır. Temel veriler makalede doğru şekilde gösterilmelidir. Bir makale, başkalarının çalışmayı çoğaltmasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Sahte veya bilerek yanlış ifadeler etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez.

 Veri erişimi ve saklama

Yazarlardan çalışmalarının ham verilerini editör incelemesi için makale ile birlikte sağlamaları istenebilir ve uygulanabilirse verilerin halka açık olması için hazırlanmaları gerekir. Her halükarda, yazarlar, katılımcıların gizliliğinin korunabilmesi koşuluyla, yayınlandıktan sonra en az on yıl boyunca (tercihen kurumsal veya konu bazlı veri havuzu veya diğer veri merkezi aracılığıyla) diğer yetkili profesyonellere erişilebilirliği sağlamalıdır. Tescilli verilere ilişkin yasal haklar yayımlanmasını engellemez.

 Özgünlük, intihal ve kaynakların tanınması

Yazarlar yalnızca tamamen orijinal eserler sunacak ve/ veya başka eserlerden uygun şekilde alıntı yapacaklardır. Rapor edilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan diğer yayınlara da değinilmelidir.

 Çoklu veya eşzamanlı yayın

Genel olarak, aynı araştırmayı tanımlayan makaleler birden fazla dergide yayınlanmamalıdır. Aynı makaleyi birden fazla dergiye göndermek etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez. Başka bir yerde telif hakkıyla korunan materyal olarak yayınlanmış yazılar gönderilmemelidir. Ancak, makale gönderen yazar (lar) uygun koşullarda yayınladıkları materyalin haklarını saklı tutar. Çalışmaların yayınlanması durumunda, başkalarının çalışmayı kopyalamasına, dağıtmasına, iletmesine, uyarlamasına ve ticari olarak kullanılmasına CC-BY lisansı altında izin vermiş kabul edilir. [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/]

 Makalenin Yazarı;

Yazarlık, rapor edilen çalışmanın tasarımı, yürütülmesi veya yorumlanmasına önemli katkı sağlayanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunan herkes ortak yazar olarak listelenmelidir. İlgili yazar, katkıda bulunan tüm ortak yazarların bulunmasını ve yazar listesine katılmayan kişilerin dahil edilmemesini sağlar. İlgili yazar aynı zamanda tüm ortak yazarların makalenin son halini onayladığını ve yayın için sunulmasını kabul ettiğini doğrulayacaktır.

 İfşa ve çıkar çatışmaları

Yazarlar, makalelerinin sonuçlarına ve yorumlarına ulaşılmasında kullandıkları mali kaynakları, işbirliklerini ve çıkar çatışmalarını bildirmekle yükümlüdür. Proje bazlı çalışmaların tüm finansal destek kaynakları açıklanmalıdır.

 Yayınlanan eserlerde temel hatalar

Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu keşfettiğinde, dergi editörünü veya yayıncısını derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya erratum (dizgi hatası) formunda düzeltmek için editörle işbirliği yapmakla yükümlüdür.

 Referanslar

Yayın Etiği Komitesi (COPE). (2011, 7 Mart). Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi UygulamaKuralları. Http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journaleditors_Mar11.pdf adresinden alınmıştır