Yazım Kuralları

  Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Yayın Esasları

(ISSN:2147-7523/E-ISSN:2630-5631)


1. Aşağıda belirtilen yazım kuralları ve formata göre hazırladığınız yazılarınızı derginin ana sayfasında bulunan http://dergipark.gov.tr/journal/868/submission/start linkindeki üyelik butonunu kullanarak sisteme üye olduktan sonra makalenizi göndermeniz gerekmektedir.

2. Dergiye gönderilen makaleler, dipnotlar dahil en az 6000 en fazla 10000 kelime olmalıdır. Kitap değerlendirmeleri en az 750 en fazla 1500, vaka analizleri ise 3000-5000 kelime olmalıdır. Makalelerde en fazla 200 kelimelik Türkçe özet ile İngilizce özet ve her iki dilde makale başlığı bulunmalıdır. Özetlere, her iki dilde de en az 5 adet anahtar kelime eklenmelidir.

3. Yazılar Microsoft Word dosyası formatında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto boyutunda ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Dipnotlar ise aynı yazı karakterinde, 10 punto boyutunda ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

4. Çalışmalarda Türkçe ve İngilizce akademik bir dil kullanılmalıdır.

5. Bölüm başlıkları ve alt başlıklar numaralandırılmalıdır (1. Giriş, 2. Bölüm başlığı, 2.1. Alt başlık, gibi..).

6. Eğer metin içerisinde tablo, grafik veya herhangi bir figür kullanılmış ise ana metin dosyasına uyumlu formatlarda olmalı (Word, Exel, GIF veya BMP gibi…) ve her biri metin içerisinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablo ve grafiklerin başlıkları olmalı ve uygun şekilde kaynak gösterilmelidir.

7. Makale sonunda, yararlanılan kaynaklar, “Kaynakça” başlığı ile verilmelidir (İngilizce makalelerde “Bibliography” kullanılmalıdır).

8. İnternet kaynakları da ayrı bir başlık olarak yazılmalıdır.

9. Dergimizde Chicago (dipnot) atıf ve kaynakça yöntemi kullanıldığından, makalelerinizde kullandığınız; atıfların yazımı, atıf tekrarlarında uygulanacak yöntem ve kaynakça yazımında aşağıdaki şablon esas alınmalıdır.

Chicago Atıf ve Kaynakça yazım kurallarını görmek için lütfen tıklayınız

      Not: Atıf veya kaynakça yazımında herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda The Chicago Manuel of Style’ın  http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html  linkindeki web sayfasındaki veriler esas alınmalıdır.