ISSN: 2147-7523
e-ISSN: 2630-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimize Haziran sayısı için son makale kabul tarihi 15 Nisan, Aralık sayısı için ise 15 Ekim'dir.

Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergimiz, Budapeşte Açık Erişim Girişimi ilkelerini benimsediğinden, içeriğine anında açık erişim sağlamakta olup dergimize gönderilecek makalelerden ücret talep edilmemektedir.

Dergimize gönderilen makaleler intihale mahal vermemek maksadıyla özgünlük taramasından geçirilmektedir. Benzerlik kabul oranı %15'tir.

Gönderilen yazılar, yayın kurulunda incelendikten sonra, konunun uzmanı iki hakemin (çift taraflı kör hakemlik), gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır.

Dergimiz; TR Dizin, DOAJ, EBSCO, Proquest, Google Scholar, Index Islamicus, Index Copernicus, Columbia International Affairs Online (CIAO) , Erih Plus, Worldwide Political Science Abstracts, SciLit, CrossRef, WorldCat, OpenAIRE, OALib, ZBD, Wilbert, EZB, İSAM, BASE, Akademik Dizin, ResearchBib, ASOS Index, Arastirmax, ISI, MIAR, ESJI, SIS, I2OR, LIVIVO, DIIF, JournalsDirectory, JIFactor, Science Library Index, Acarindex, Academic Keys, Journal Factor, JournalTOCs, İdealonline, DRJI , J-Gate, Sobiad, ROAD indeksleri tarafında taranmakta olup, WoS ve Scopus dizinleri için değerlendirme sürecimiz devam etmektedir.

2021 - Cilt: 8 Sayı: 2

Twitter

Google Scholar

Academia