Cilt: 2 Sayı: 1, 25.05.2015

Yıl: 2015

Makaleler

Araştırma Makalesi

4. Tüketicilerin Tercihlerinde Sosyal Medyadaki Reklamların Etkisi

Araştırma Makalesi

6. A Qualitative Study on Situation Analysis of Faith Tourism: The Case of Tarsus