Cilt: 2 - Sayı: 1

Yıl: 2015

Makaleler

Araştırma Makalesi

4. Tüketicilerin Tercihlerinde Sosyal Medyadaki Reklamların Etkisi

Araştırma Makalesi

6. A Qualitative Study on Situation Analysis of Faith Tourism: The Case of Tarsus