Yazar Rehberi

YAZAR REHBERİ


TSBD, yılda iki kez olarak yayımlanan ulusal bir dergidir.

Derginin yayın politikası, kapsamı ve içeriği ile ilgili kararlar TSBD tarafından belirlenen Yayın Kurulu tarafından alınır.

Yazarlar dergiye gönderdikleri makalenin özgün olduğunu, başka bir dilde dahi olsa makalenin daha önce yayımlanmadığını ya da yayımlanmak üzere bir başka dergiye gönderilmemiş olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

Yazarlar çalışmanın yayıma kabul edilmesi halinde çalışmanın telif haklarını TSBD'ne vermeyi kabul ederler.

Yazarlar TSBD'ne gönderdiği çalışmada Helsinki Bildirgesinde insan ve hayvan çalışmaları için önerilen ilkelere uyulduğunu kabul ederler. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlar aittir.

Yayımlanan ve yayımlanmayan yazılar iade edilmez. Gönderilen yazının hukuki ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Gerektiğinde editör, etik kurul onayı isteyebilir.

Makale yayınlanmak üzere TSBD gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Çalışmada başlıca yazar belirtilmelidir.

Dergi yazım kurallarına uygun makaleler  https://dergipark.org.tr/tsbd adresinden sistem üzerinden yazım kuralları dikkate alınarak dergiye yüklenmelidir. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerinde yazar isimleri olmamalıdır.

Yayın İlkeleri

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

Dergide basılmak için gönderilen akademik çalışmalar Türkçe ve İngilizce olabilir; Türkçe yazılara İngilizce, İngilizce yazılmış olanlara da Türkçe ve İngilizce bir özet eklenmesi gerekmektedir.

TSBD hakemli bir yayındır. Gelen yazıların ön kabulü üzerine yayın kurulu görüş bildirir ve hakem önerir. Her yazı en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya editör, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Hakemlerin önerileri, eleştiri ve düzeltmeleri yazara hakem adı gizlenerek yollanır; yazarlar hakem görüşüne uymayı kabul etmek yükümlülüğündedir.

Yazarların, gerekçe göstererek görüşlerinde ısrarcı olmaları durumunda yayın kurulu yeni bir değerlendirme yapar.

Hakem görüşleri doğrultusunda yayın kurulu tarafından basılabilir kararı verilen çalışmalar, yazı düzeni, yazım kuralları, kaynakça, görsel malzeme ile yazının ilişkilendirilmesi gibi konular da dahil olmak üzere gözden geçirildikten sonra, önemli bir aksaklık bulunmaz ise son gözden geçirme yayın koordinatörü tarafından yapılır.


TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK bünyesinde kurulan Türk Spor Bilimleri Dergisi Doçentlik başvurusu Ulusal Makale b maddesi kapsamındadır.