The Journal of Turkish Sport Science
Cover Image
ISSN 2636-848X | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Erkan Faruk ŞİRİN |

             The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD), spor bilimleri alanında yayın kabul eden, yılda iki kez yayınlanan ve çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulan hakemli bir dergidir.

         TSBD spor bilimlerinin kuramsal ve uygulamalı alanlarına katkıda bulunmayı amaçlayan bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derleme türü yayınlara (en son literatürü kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları, tartışmalar vb.) yer vermektedir. Ayrıca özel bölümlerin (Başyazı, editöre mektup, sporda sorunlar çözümler, spor bilimleri toplantı haberleri/izlenimleri, spor bilimleri dernek haberleri, web siteleri tanıtımı, kitap tez tanıtımı) yayınlandığı online (çevrimiçi) ve açık erişim politikasını benimseyen bir dergidir.

         TSBD'nde makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Dergimiz, yayınları değerlendirme süreci ya da kabul edilen yayınların yayınlanması süreçleri için bir ücret talep etmemektedir. Tüm yayınlar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir.

          Yayımlanan çalışmaların bilimsel etik ve her türlü hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. 

            Türk Spor Bilimleri Dergisi;

§  Antrenman ve Hareket Bilimleri

§  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

§  Çocuk, Kadın Yaşlılar ve Spor

§  Egzersiz ve Spor Fizyolojisi

§  Egzersiz ve Spor Psikolojisi

§  Engellilerde Beden Eğitim ve Spor

§  Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk

§  Motor Gelişim ve Öğrenme

§  Olimpizm

§  Rekreasyon

§  Spor Beslenmesi ve Ergojenik Yardım

§  Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji

§  Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama

§  Spor Felsefesi

§  Spor İşletmeciliği

§  Spor Sosyolojisi

§  Spor Tarihi

§  Spor ve Sağlık

§  Spor ve Turizm

§  Spor Yönetimi

§  Toplumsal Cinsiyet ve Spor

 alanlarında,

kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

The Journal of Turkish Sport Science

ISSN 2636-848X | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Erkan Faruk ŞİRİN |
Cover Image

1.773

3.561

             The Journal of Turkish Sport Science (JTSS) - Türk Spor Bilimleri Dergisi (TSBD), spor bilimleri alanında yayın kabul eden, yılda iki kez yayınlanan ve çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulan hakemli bir dergidir.

         TSBD spor bilimlerinin kuramsal ve uygulamalı alanlarına katkıda bulunmayı amaçlayan bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derleme türü yayınlara (en son literatürü kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları, tartışmalar vb.) yer vermektedir. Ayrıca özel bölümlerin (Başyazı, editöre mektup, sporda sorunlar çözümler, spor bilimleri toplantı haberleri/izlenimleri, spor bilimleri dernek haberleri, web siteleri tanıtımı, kitap tez tanıtımı) yayınlandığı online (çevrimiçi) ve açık erişim politikasını benimseyen bir dergidir.

         TSBD'nde makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Dergimiz, yayınları değerlendirme süreci ya da kabul edilen yayınların yayınlanması süreçleri için bir ücret talep etmemektedir. Tüm yayınlar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir.

          Yayımlanan çalışmaların bilimsel etik ve her türlü hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. 

            Türk Spor Bilimleri Dergisi;

§  Antrenman ve Hareket Bilimleri

§  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

§  Çocuk, Kadın Yaşlılar ve Spor

§  Egzersiz ve Spor Fizyolojisi

§  Egzersiz ve Spor Psikolojisi

§  Engellilerde Beden Eğitim ve Spor

§  Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk

§  Motor Gelişim ve Öğrenme

§  Olimpizm

§  Rekreasyon

§  Spor Beslenmesi ve Ergojenik Yardım

§  Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji

§  Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama

§  Spor Felsefesi

§  Spor İşletmeciliği

§  Spor Sosyolojisi

§  Spor Tarihi

§  Spor ve Sağlık

§  Spor ve Turizm

§  Spor Yönetimi

§  Toplumsal Cinsiyet ve Spor

 alanlarında,

kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

Cilt 2 Sayı 1 Last Issue
Volume 2 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Üst Gövde Direnç Egzersizlerinde 1TM, 5TM ve 10TM Testlerinin Güvenirliği
  Pages 1 - 7
  Serhat ÖZBAY, Süleyman ULUPINAR
 2. Sosyal Medyayı Kullanım Açısından Gençlik ve Spor Bakanlığının Analizi
  Pages 8 - 21
  Murat KALFA, Selda KOCAMAZ-ADAŞ
 3. Genç Millî Güreşçilerin Başarısızlık Korkusuna Yönelik Görüşleri
  Pages 22 - 30
  Mehtap YILDIZ, Levent VAR, Özer YILDIZ
 4. Isınma Seansında Uygulanan Dinamik ve Statik Germe Egzersizlerinin Performans Üzerine Etkileri
  Pages 31 - 38
  Suat POLAT, Çağlar EDİS, Fatih ÇATIKKAŞ
 5. Sporda İnovasyon: Bir Derleme Çalışması
  Pages 39 - 46
  Gülsen TOSUN-TUNÇ, Ali SEVİLMİŞ
 6. Taekwondocuların Durumluk ve Sürekli Kaygılarının Müsabaka Performansı ve Yaralanma Durumu ile İlişkisi
  Pages 47 - 54
  Ebru Olcay KARABULUT, Sevde MAVİ-VAR
 7. Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Olumlu Sosyal Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi
  Pages 55 - 59
  Havva DEMIREL, Selçuk BUĞDAYCI
 8. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerini Kullanma Düzeyleri
  Pages 60 - 73
  Mehtap YILDIZ, Özer YILDIZ
 9. Rekreasyonel Egzersize Motivasyon Ölçeği’nin (REMM) Çocuk Sporcular İçin Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi: Kısa Form
  Pages 74 - 85
  Sırrı Cem DİNÇ, Özge YAVAŞ-TEZ
 10. Ferdi ve Takım Sporcularında Mobbing Yaşama Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 86 - 92
  Selçuk BUĞDAYCI, Havva DEMİREL
 11. Öğretmen Adaylarının Kariyer Streslerinin Karma Araştırma Yaklaşımı İle İncelenmesi
  Pages 93 - 105
  Aynur YILMAZ