Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 4 - 20 2019-07-01

İZNİK GÖLÜ İLE ÇEVRESİNİN KAMP VE KARAVAN TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF CAMPING AND CARAVAN TOURISM POTENTIAL OF IZNIK LAKE AND ITS ENVIRONMENT

Akın AKPUR [1] , Burhanettin ZENGİN [2]


Bu çalışma, İznik Gölü ve çevresinin kamp ve karavan turizmi açısından mevcut durumunu ve potansiyelini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada birincil ve ikincil verilerden faydalanılmış ve GZTF (SWOT) analizi ile İznik gölü ve çevresinin kamp ve karavan turizmi açısından mevcut durumu değerlendirilmiştir. Birincil veriler yarı yapılandırılmış mülakatlardan, ikincil veriler ise daha önce yapılmış çalışmalar ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) istatistiklerinden elde edilmiştir. Çalışmada, destinasyonun kamp ve karavan turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu ve işletmelerin hizmet standartlarını artırmaları ile bölgenin önemli bir kamping merkezi haline gelebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Turizm, Kamp-Karavan Turizmi
  • Altunışık, R. (2009). Turizm İşletmelerinde Pazarlamanın Temelleri ve İki Farklı Pencereden Pazarlama Yönetimi: Üretici ve Tüketici Bakış Açısı. C. Avcıkurt, Ş. Demirkol, & B. Zengin (Dü) içinde, Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C (s. 7-47). İstanbul: Değişim Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6536-882X
Yazar: Akın AKPUR
Kurum: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6368-0969
Yazar: Burhanettin ZENGİN
Kurum: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2019

APA Akpur, A , Zengi̇n, B . (2019). İZNİK GÖLÜ İLE ÇEVRESİNİN KAMP VE KARAVAN TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF CAMPING AND CARAVAN TOURISM POTENTIAL OF IZNIK LAKE AND ITS ENVIRONMENT . Turar Turizm ve Araştırma Dergisi , 8 (2) , 4-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turar/issue/50882/663823