Konular

• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
• Turizm


Dergiler

Hakem
Hakem
Yazar
Kullanıcı
Hakem
Yazar
Okur
Hakem
Yazar
Okur

Makaleler


C. AKYOL, B. ZENGİN, S. AKKAŞOĞLU, Ş. ULAMA
Yerel Yöneticilerin Bölge Turizmine Yönelik Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma: Artvin - Arhavi Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2020)
B. ZENGİN, Ü. ŞENGEL
Üniversite Öğrencilerinin Gelecekleriyle İlgili Kaygı ve Beklentilerinin Belirlenmesi, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, (2020)
B. ZENGİN, S. HALİLOĞLU
KONAKLAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK E- ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ: SAKARYA ÖRNEĞİ, Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, (2020)
M. TAŞ, B. ZENGİN
Seyahat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Kavramsal Çerçevede İncelenmesi, Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, (2019)
B. ZENGİN, A. GÜRKAN
AFYONKARAHİSAR MUTFAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, (2019)
A. AKPUR, B. ZENGİN
İZNİK GÖLÜ İLE ÇEVRESİNİN KAMP VE KARAVAN TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF CAMPING AND CARAVAN TOURISM POTENTIAL OF IZNIK LAKE AND ITS ENVIRONMENT, Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, (2019)
A. AKPUR, B. ZENGİN
The Concept of Low-Cost Airline Transportation: Definition and Meaning, Journal of Tourismology, (2019)
A. VATAN, B. ZENGİN
Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Bilecik İli Turizminin Değerlendirilmesine Yönelik Paydaş Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, (2019)
N. ŞAHİN TEZCAN, B. ZENGİN, S. KINGIR
Gençlerin Turizm Algısı ve Turizme Verdikleri Destek; Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
L. ŞEN, B. ZENGİN, Ü. ŞENGEL
İSTANBUL’DAKİ TURİSTİK OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İŞ GÖRENLERİN ÖRGÜTSEL UYUMSUZLUK NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
B. ZENGİN, N. EKER, G. ERKOL BAYRAM
Turist Rehberliği Meslek Kanununun Profesyonel Turist Rehberlerince Değerlendirilmesi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, (2017)
B. ZENGİN, N. EKER
Sakarya İli Termal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
R. YILDIRGAN, H. TAŞÇIOĞLU BAYSAL, B. ZENGİN
3+1 EĞİTİM MODELİ KAPSAMINDA İŞLETMELERDE İSTİHDAM EDİLEN TURİZM ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE İLİŞKİN TUTUMLARI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
B. ZENGİN, E. SAVGIN
TÜRKİYE ÇİFTLİK TURİZMİNİN NERESİNDE?, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
Z. YAMAÇ, B. ZENGİN
Sakarya Destinasyonunun İmaj Algısına Yönelik Bir Araştırma, İşletme Bilimi Dergisi, (2016)
M. ORUÇ, B. ZENGİN
MISYON VIZYON BILDIRILERININ MÜŞTERI ODAKLILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDIRILMESI: 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERI ÖRNEĞI, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
A. Özen, B. ZENGİN
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilgisayar ve Temel Bilgi Teknolojileri Dersine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
M. BAŞ, E. YENİŞEHİRLİOĞLU, B. ZENGİN
ENGELLİ TURİZMİ KAPSAMINDA MÜZELERDE ULAŞILABİLİR UYGULAMALARIN TESPİTİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)
L. Şen, B. Zengin, F. Yusubov
Otel İşletmelerinde Finansal Analizlere İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi, İşletme Bilimi Dergisi, (2015)
L. ŞEN, B. ZENGİN, M. Taş
Hac ve Umre Organizasyonlarında Müşteri Memnuniyeti: Sakarya İli Alan Araştırması, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2014)
B. ZENGİN
Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Reel ve Moneter Etkileri, Akademik İncelemeler Dergisi, (2014)
B. ZENGİN, İ. ÖZTÜRK
Konaklama İşletmelerinde Dış Müşteri Tatmininin İlişkisel Pazarlama Bağlamında İncelenmesi, Akademik İncelemeler Dergisi, (2014)
B. ERYILMAZ, B. ZENGİN
Butik Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Bir İnceleme: Facebook Örneği, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2014)