Hakkında

Türk Hidrolik Dergisi (THD), Uluslararası, hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Uluslararası özgünlüğü olan, ilgili alanda literatüre katkı sağlayacak, somut sonuçlara dayalı, deneysel ve sayısal yöntemlerle kanıtlandığı özgün araştırma makalelerini yayınlamayı amaçlamaktadır.
Aşağıda sıralanan bilimsel çalışma alanları ile ilgili yayınlara yer verilmektedir:
Hidroloji
• Su Yapıları
• Kıyı ve Deniz Yapıları
• Geoteknik ve Yeraltı Suları
• Hidroenerji ve Çevre
• Akuakültür Teknolojileri
• Oşinografi ve Hidrobiyoloji
• Hidrolik Akım Makinaları
• Hidrolik Enerji Dönüşüm Sistemleri
• CBS ve Haritalama

Yukarıdaki liste tam kapsamlı olmaktan ziyade gösterge niteliğindedir. Yukarıda belirtilmeyen ancak yine THD’ye uygun olabileceği düşünülen çalışmalar da Editör Kurulu’nun onayı ile değerlendirmeye alınabilecektir.
Türk Hidrolik Dergisi (THD), Uluslararası, hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Uluslararası özgünlüğü olan, ilgili alanda literatüre katkı sağlayacak, somut sonuçlara dayalı, bu sonuçların deneysel ve sayısal yöntemlerle kanıtlandığı özgün araştırma makalelerini yayınlamayı amaçlamaktadır.

Yılda iki (2) sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında Türkçe ve İngilizce yayınlanmaktadır.

  • "Türk Hidrolik Dergisi"nin Tarandığı INDEX'ler 
  • (Indexes : Turkish Journal of Hydraulic)       

   18820


18821

 
18985              18822                  18823                                     

  

       18824