Etik İlkeler ve Yayın Politikası

    A) YAYIN POLİTİKASI

Ordinal-number 1  Türk Hidrolik Dergisi (Turkish Journal of Hydraulic), ULAKBİM DergiPark platformunda “Hakemli Dergi” statüsünde disiplinler arası yaklaşımla ulusal ve uluslararası, akademik içerikli çalışmaları yayınlayan hakemli,  açık erişimli bilimsel bir dergidir ve yılda 2 sayı olarak (Haziran ve Aralık ) aylarında elektronik olarak yayınlanmaktadır. (Turkish Journal of Hydraulics  is an International, refereed, academic and open-access journal. It is published as 2 issues a year. It accepts original articles in Engineering and Science fields. The language of the journal publish is Turkish and English).
2. Mühendislik ve Fen alanlarında, İnşaat, Makine, Su Ürünleri, Kimya, Fizik, Matematik, Bilgisayar, Elektrik, Elektronik ve Endüstri Mühendisliği konularında özgün makaleleri kabul etmektedir. Aynı zamanda Mimarlık, İstatistik ve Peyzaj Mimarlığı vb. alanlarla ilgili  makalelere de  yer verilmektedir.
3. Dergi dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergiye gönderilen çalışmalar amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editöryal süreçten geçirildikten sonra Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir.
4. Dergide, hakem denetiminden geçen makaleler dışında, hakemsiz makalelere, uygulama çalışmalarına, çalışma raporlarına, vak' a sunumlarına, teknik notlara, kitap kritiklerine, standart incelemelerine, biyografi çalışmalarına, yasa ve karar incelemelerine, kitap tanıtımlarına ve lisans öğrencilerinin akademik çalışmalarına da yer verilmektedir.
5. Türk Hidrolik Dergisi (Turkish Journal of Hydraulic) açık erişim yaklaşımını benimsemekte, ve makale, yazı vb. için herhangi bir gönderim ücreti, editöryal işlem ücreti ya da yayın ücreti talep edilmemektedir ve yazarlara da herhangi bir ücret ödenmemektedir.
6. Rapor edilen araştırmalar etik kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve metin içinde yapılan atıflar mutlaka belirtilmelidir. Kabul edilebilir benzerlik oranı üst sınırı %20' dir.
7. Yayınlanan makalelerde benimsenen görüşler derginin görüşü değildir, her makale yazarının sorumluluğundadır.
8. Türk Hidrolik Dergisi (Turkish Journal of Hydraulic) amaç ve kapsamı, yazım kuralları, yayın ilkeleri, makale gönderim ve değerlendirme süreçleri, etik ilkeler vd. konular hakkında ayrıntılı bilgi web sayfasında yer almaktadır.
 
B) Telif Hakkı Politikası

Türk Hidrolik Dergisi (Turkish Journal of Hydraulic) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır (CCBY 4.0). Yazarlar aşağıdaki şartlar altında;
• Atıf için, uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelidir. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilir fakat bu, lisans sahibinin yazarı ve kullanım şeklini onayladığını göstermez.
• Ek sınırlamalar yoktur. Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazlar.
Yazarlar aşağıda yer alan işlemleri gerçekleştirebilirler.
• Paylaş ile ilgili olarak, eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirler.
• Uyarla ile ilgili olarak, her türlü amaç için karıştırabilir, aktarabilir ve mevcut eserin üzerinde çalışmalar yapabilir, yine sahibine atıfta bulunarak türevi çalışmalar için eseri kullanabilir yeniden yazabilir. (Ticari amaç da dahil)

C) Etik İlkeler
Aşağıda yer alan etik sorumluluklar Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirtilen etik kurallara ve sorumluluklara uygun olarak hazırlanmıştır. Dergimiz editörlerinin, hakemlerinin ve yazarlarının aşağıda yer alan etik kurallara uygun şekilde hareket etmesi beklenmektedir.

1. Hakemlere Yönelik Etik Sorumluluklar
Yayınlanmak üzere Türk Hidrolik Dergisine (Turkish Journal of Hydraulic), gönderilen makaleler amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editoryal süreçten geçirilir. Süreç sonunda yayınlanabilecek durumda olan yazılar 2 farklı hakeme gönderilir ve dergi hakemlerinin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir.
• Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır ve hakemlik yapanlar mutlaka görüş bildirdikleri konunun uzmanı olmalı, konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değillerse hakemlik teklifini geri çevirmelidirler.
• Hakemler araştırmayla veya yazarlarla çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır ve hakemler inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir.
• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
• Hakemler eğitici ve öğretici olmalı yazarlara yol göstermeli, kırıcı ve onur zedeleyici yorumlardan, yazarın/yazarların yetersizlikleri ile ilgili ifadelerden kaçınmalı, kabul ettikleri çalışmayı zamanında gerçekleştirmelidir.
2. Yazarlara Yönelik Etik Sorumluluklar
• Yayınlanmak amacıyla gönderilen makaleler bilimsel yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu belirtmemek, hayvanlar üzerindeki çalışmalarda etik kurallara uymamak vb) aykırı olmamalı, etik kurul karar bilgilerini (kurul adı, tarihi, numarası vd.) makalede belirtmeli ve çalışma alanlarına uygun özgün çalışmalar olmalıdır.
• Başka çalışmalardan doğrudan alıntı yapılması durumunda yazara atıf verilmelidir. Kaynakça listesi eksiksiz olmalı ve alıntı yapılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.
• Yazar gerekli durumlarda uygun veri analizi yöntemleri kullanmalı ve gerekirse uzman tavsiyesi almalıdır.
• Çok yazarlı çalışmalarda yazarlar yayınlarının içeriği ile ilgili ortak sorumluluk almalı, yöntem ve bulguların doğru bir şekilde raporlandığından emin olmak için yayınlarını her aşamada kontrol etmelidir.
• Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
• Yazar, kullandığı araştırma yöntemlerini tanımlamalı, bulgularını açık ve net bir şekilde sunmalıdır, eserin özgün olduğunu ve herhangi bir dilde, başka bir yerde yayınlanmadığını taahhüt etmelidir. Editör konuyla ilgili bilgilendirilmelidir.
• Tek bir araştırma projesinden kaynaklanan çoklu yayınlar açıkça belirtilmeli ve birincil yayına atıfta bulunulmalıdır.
• Yazardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar beklenen veri ve bilgileri editör kurulu ve hakem kuruluna sunmaya hazır olmalıdır. Verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduğunu veya deneklere yönelik izin prosedürlerini gerçekleştirdiğini gösteren belgeye sahip olmalıdır.
• Yazar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir.
• Yazarın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
• Çok yazarlı çalışmalarda tüm yazarlar listelenmeli, makale gönderimi sırasında telif hakkı devir formuna işlenmelidir. Yazarlar arasından bir sorumlu yazar seçilmeli, editör ile iletişimi sorumlu yazar sürdürmelidir.
• Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
• Makalede yapılan değişiklik ve düzenlemeler tüm yazarlara iletilmelidir. Bu işlem “Sorumlu Yazar” sorumluluğundadır.
• Hakem süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi Yazım Kuralları sayfasında "Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" adlı başlıkta verilmektedir. Yazarlar makale gönderirken bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.
• Yazar bu süreçte işbirliği yapmalı, hakem ve editör taleplerine zamanında ve doğru yanıt vermeli ve çalışmalarını değerlendirme sürecinde geri çekmek istemesi durumunda editöre bilgi vermelidir.
3. Editör/Editörlere ait sorumluluklar
• Editör, yalnızca akademik olarak karar verir ve verilen bu kararlar ile ilgili tam sorumluluk alır ve çalışmaların adil, tarafsız şekilde değerlendirilebilmesine özen gösterir, fikri mülkiyet haklarına ve etik standartlara uygun yürütür.
• Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf eder, sürekli olarak derginin gelişimini sağlamaya çalışır, yazarların ve hakemlerin gizliliğini korur.
• Yazar, okuyucu ve hakem kurulu üyelerinin görüşlerini dikkate alır, hakemlik ve yayıncılıkla ilgili araştırmaları takip eder.
• Yayınlanan çalışmaların özgün olmasına dikkat eder, çalışmanın okuyucu, araştırmacı ve uygulama yapan kişilere bilimsel katkı sağlamasına özen gösterir, tüm paydaşlardan gelen geri bildirimleri dikkate alır, açıklayıcı ve bilgilendirici geri dönüş sağlamak için çaba sarf eder.
• Tüm çalışmaların uygun nitelikli hakemler tarafından incelenmesi konusunda özen gösterir.
• Süreçlere dair yazarlara yönelik ayrıntılı bilgi, Türk Hidrolik Dergisi (Turkish Journal of Hydraulic), web sayfasında yer alan Yazım Kurallarında verilmektedir.
• Sürece dair yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için editör, yazar ile sürekli iletişim halinde bulunur.
• Hakem atamaları sırasında, yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığı gözetir. Hakemlerin kimlik bilgileri gizli tutulur. Her sayının hakem listesi, ilgili sayıda duyurulur.
• Hakemler hazırladıkları raporlarda, çalışmanın yayımlanması veya yayımlanmaması durumuyla ilgili kesin bir kanaat bildirebilirler.
• Editör/Editör Kurulu bu hususta kabul veya ret veren hakemlerin sayısına değil, hakemlerin veya yazarların argümanlarının güçlülüğüne bakar, değerlendirme soruları evet, hayır şeklinde cevaplanmış raporlardan ziyade güçlü, gerekçeleri sunulmuş önerme içeren raporları dikkate alır.
• Hakemlerin önerilerine göre Editör/Editör Kurulu aşağıdaki yollardan birini izler:
Çalışmayı yayımlayabilir, Kısmi ve önemli düzeyde değişiklik ve geliştirme yapılmış çalışmayı kabul edebilir. Yazardan/yazarlardan hakem görüşlerine uygun olarak çalışmasını düzenlemesini isteyip yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir veya çalışmayı reddedebilir.
• Editör, kurul üyelerinden, derginin yönetimi ile ilgili fikirlerini alır, dergi politikalarındaki değişiklikleri bildirir ve gelecek için plan yapmak üzere, düzenli bir şeklide (örneğin yılda bir kez) danışır. Yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur ve kişisel veri içeren çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası olmadığı sürece çalışmayı reddeder. Değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterir. 3.9. Fikri
• Yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür.
• Yazar ve hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek açıklayıcı bir şekilde yanıt vermeye çalışır.

4. Dergiye Ait Sorumluluklar

Türk Hidrolik Dergisi (Turkish Journal of Hydraulic);
• Herhangi bir şekilde yazarlardan ücret talep etmemektedir.
• Yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korumaya ve her kopyanın kaydını saklamaya özen gösterir.
• Türk Hidrolik Dergisi (Turkish Journal of Hydraulic), Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
• Kullanıcılar bu lisans kapsamında, lisans sahibine atıfta bulunarak eseri dağıtabilir, kopyalayabilir, üzerinde çalışmalar yapabilir, yine sahibine atıfta bulunarak türevi çalışmalar için eseri kullanabilir.
5. İntihal Denetimi;
• Rapor edilen araştırmalar etik kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve metin içinde yapılan atıflar mutlaka belirtilmelidir. Dergimize gönderilen çalışmalar hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, yayımlanmadan önce intihalin önüne geçilmesi amacıyla Ithenticate programında değerlendirilmektedir.
• Benzerlik oranı üst sınırı %20' dir. Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız. Yayımlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinizde ya da yukarıda bahsedilen etik sorumluluklara uygun olmayan bir davranış veya içerikle karşılaştığınızda lütfen velisume34@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

  • "Türk Hidrolik Dergisi"nin Tarandığı INDEX'ler 
  • (Indexes : Turkish Journal of Hydraulic)       

   18820


18821

 
18985              18822                  18823                                     

  

       18824