Duyurular...!

Dergimiz "TURKISH JOURNAL of HYDRAULIC",

Index Copernicus (Mart 2020 den itibaren taranmaktadır)

Google Schoalar,

EBSCO,

ASOS Index

Road ve Open Aıre gibi endekslerde taranmaktadır.

Ocak 2020 den itibaren de TR uzantı almak için müraacat edilmiş olup bu yıl sonuna kadar sonuçlanacaktır.

Değerli katkılarınızı ve yayınlarınızı bekliyoruz.

Bilim adına ilgi ve alakanıza teşekkür ederiz.

Baş editör

Doç. Dr. Veli SÜME

  • "Türk Hidrolik Dergisi"nin Tarandığı INDEX'ler 
  • (Indexes : Turkish Journal of Hydraulic)       

   18820


18821

 
18985              18822                  18823                                     

  

       18824