Yazım Kuralları

Makale Yazım Kuralları

Makale biçimi

Makale uzunluğu asgari 7 500 kelime, tercihen 70 000 vuruş (boşluklar dâhil) - sayfa başına yaklaşık 3450 karakter, 20 sayfa - civarında olmalıdır.

 

Yazı karakteri

Makaleler Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak ve kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır.

 

Başlık

Başlık 12 punto kullanılarak, bold karakterlerle ve sayfa ortalanarak yazılmalıdır.

 

Yazar Bilgileri

İlk sayfanın sonuna, eğer dipnot bulunuyorsa birinci dipnotun öncesine, yazarın ünvanı, kurumu (*) işaretinin ardına dipnot şeklinde yazılmalıdır.

 

Referanslar ve Kaynakça

Dipnotlar

Dipnotlar, ilgili sayfanın sonuna sıralı numaralar hâlinde eklenmelidir. Dipnotlar 10 punto kullanılarak, 1 satır aralıklı olarak ve kenara yaslanmış şekilde yazılmalıdır.

Referanslar

Referanslar Harvard Sistemi çerçevesinde parantez içerisinde metnin içinde ilgili bölümün olabilecek en yakın yerinde yazar soyadı ve makale/kitap yılı olarak aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılır:

Konu.……….. çerçevesinde değerlendirilebilir (Keyder, 1989).……….………….………… Öniş’in (2005) iddiasına göre………………………………………………………………… alıntılar ise yazar soyadı, makale/kitap yılı ve sayfa numarası olarak yazılır – e.g. (Keyman, 2005:111) ya da (della Porta, 2010:195-205).

Bir yazarın birden fazla eseri kullanıldığında (Göle, 2002; 2010);

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri kullanıldığında (Tarrow, 1997a; 1997b); Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri sayfa numarası verilerek kullanıldığında: (Smith, 2002a:195; Smith, 2002b:80)

Birden fazla yazarın çalışması referans olarak verildiğinde yıla göre sıralanılır: (Tarrow, 1998; della Porta; 2002; Smith, 2010) (not: aynı yılda yayınlanmış, ikiden fazla çalışma kullanıldığında alfabetik sıralanır).

Kaynakça

Kullanılan kaynakların bilgileri, metnin sonunda yazarların soyadı sırasına göre alfabetik olarak düzenlenen kaynakça bölümünde sıralanmalıdır. Aynı yazarın birden fazla eseri kullanıldığında, yazarın (yazarların) çalışmaları kronolojik olarak eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır. Kitap ve dergi isimleri italik harfler kullanılarak yazılmalıdır. Kaynakçada yer verilen çalışmaların birden fazla yazarı var ise, her birinin soyadı ve ad bilgisine yer verilmelidir. Kaynak gösterirken sırasıyla aşağıdaki referans modelleri kullanılmalıdır.

Dergi Makaleleri İçin:

Slater, J. (2012) “Zionism, the Jewish State and an Israeli-Palestine Settlement: An Opinion Piece”, Political Science Quarterly, 127/4: 597-625.

Derleme Kitaplarda Bulunan Makaleler İçin:

Zimmermann, M. (2001) “Hannah Arendt, the Early Post-Zionist”, in S. Aschheim (ed.), Hannah Arendt in Jerusalem, Berkeley: University of California Press,165-180.

Kitap İçin:

Pettit, P. (1997) Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford: Oxford University Press.

Birden Fazla Yazarlı Çalışmalar İçin:

Kirişçi, K. (2012) “Turkey’s New Draft Law on Asylum: What to Make of It?” in Pacaci   Elitok H. S. and T. Straubhaar, Turkey, Migration and the EU: Potentials, Challenges and Opportunities,  Hamburg: Hamburg University Press, 63-85.

Güney, A., A. Tekin (2016) The Europeanization of Turkish Public Policy: A Scorecard, New York: Routledge.

                                       Teknik Özellikler

Kenar Boşlukları  :  Alt, Üst, Sağ, Sol: 2 cm

Cilt payı   : Cilt payı: 0,5 cm Cilt payı yeri: Sol

Kağıt Boyutu  : Özel boyut; Genişlik: 18 cm Yükseklik: 23,5 cm

Düzen   : Tek ve çift sayfalarda farklı     Üstbilgi: 1,2 cm Altbilgi: 1,2 cm

Makale Gönderi Adresi

Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik ABD, Fener Mahallesi, Zihniderin Yerleşkesi 53020 Rize E-posta: veli.sume@erdogan.edu.tr

Türk Hidrolik Dergisi,  Dergi Parkın Açık Dergi Sistemini kullanmakta olup, makale göndermek isteyen yazarlar makale önerilerini aşağıda internet adresi bulunan Dergi Parkta Açık Dergi Sisteminde bir hesap açarak bu sistem üzerinden göndermelidirler. Dergi Parkta Açık Dergi Sistemi sayesinde yazarlar, makale önerilerinin değerlendirme süreçlerini aşama aşama takip edebileceklerdir. https://dergipark.org.tr/journal/1993/submission/start

  • "Türk Hidrolik Dergisi"nin Tarandığı INDEX'ler 
  • (Indexes : Turkish Journal of Hydraulic)       

   18820


18821

 
18985              18822                  18823                                     

  

       18824