Amaç ve Kapsam

Türk Hidrolik Dergisi (THD), Uluslararası, hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Uluslararası özgünlüğü olan, ilgili alanda literatüre katkı sağlayacak, somut sonuçlara dayalı, deneysel ve sayısal yöntemlerle kanıtlandığı özgün araştırma makalelerini yayınlamayı amaçlamaktadır.

Türk Hidrolik Dergisi (THD); nehirler, göller, haliçler, kıyılar, su yolları ve boru akışları gibi teorik, deneysel ve hesaplamalı hidrolik ve akışkanlar mekaniği üzerine araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Öncelikle aşağıda sıralanan bilimsel çalışma alanları ile ilgili yayınlara yer vermektedir:
Hidroloji
• Su Yapıları
• Kıyı ve Deniz Yapıları
• Geoteknik ve Yeraltı Suları
• Hidroenerji ve Çevre
• Akuakültür Teknolojileri
• Oşinografi ve Hidrobiyoloji
• Hidrolik Akım Makinaları
• Hidrolik Enerji Dönüşüm Sistemleri
• CBS ve Haritalama

Temel konulara öncelik verilmesine rağmen, geleneksel olmayan veya yeni ortaya çıkan geniş ilgi alanına sahip uygulamalara odaklanan makaleler, disiplinler arası araştırma makaleleri, teknik notlar, eğitim ve forum makaleleri, vaka çalışmaları, tartışmalar ve hidrolik araştırmanın belirli alanlarını gözden geçiren ve önemli araştırma konularını vurgulayan son teknolojilere yer veren makaleler kabul edilmektedir. Yukarıdaki liste tam kapsamlı olmaktan ziyade gösterge niteliğinde olarak değerlendirilmelidir. Yukarıda belirtilmeyen ancak yine Türk Hidrolik Dergisi’ne uygun olabileceğini düşünülen çalışmalar da Editör Kurulu’nun onayı ile değerlendirmeye alınabilecektir.
Türk Hidrolik Dergisi (THD), Uluslararası, hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Uluslararası özgünlüğü olan, ilgili alanda literatüre katkı sağlayacak, somut sonuçlara dayalı, bu sonuçların deneysel ve sayısal yöntemlerle kanıtlandığı özgün araştırma makalelerini yayınlamayı amaçlamaktadır.


yayınlanma Ayları
Haziran Aralık
  • "Türk Hidrolik Dergisi"nin Tarandığı INDEX'ler 
  • (Indexes : Turkish Journal of Hydraulic)       

   18820


18821

 
18985              18822                  18823                                     

  

       18824