Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 711 - 731 2019-12-13

Examining the Relationship between Geometric Habits of Mind and the Mathematics Achievement: The case of Mathematics Preservice Teachers
Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Matematik Öğretmeni Adayları Örneği

Buket Özüm BÜLBÜL [1] , Bülent GÜVEN [2]


Explaining the effect of geometric habits of mind on mathematics courses can affect how to realize the conceptual teaching. Within this scope the aim of the study is to determine the relationship between mathematics preservice teacher’s geometric habits of mind and mathematics achievement. Therefore, this study is carried out with 30 senior preservice teacher in a state university in Turkey. In this study, the relationship between preservice teacher’s geometric habits of mind achievements tests’ scores and mathematics courses’ scores are analyzed. As a result of the study,  positive and statistically significant relationship is found between preservice teacher’s geometric habits of mind scores and some mathematics courses such that Geometry, Analytical Geometry 2 and Mathematical Software. It is mean that preservice teachers use geometric habits of mind while encountered problems. 

Geometrik düşünme alışkanlıklarının matematik dersleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak, kavramsal boyutta öğretimin nasıl gerçekleşeceğine etkileyebilir. Bu kapsamda çalışmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının geometrik düşünme alışkanlıkları ile matematik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma, bir devlet üniversitesinde matematik öğretmenliği dördüncü sınıfta öğrenim gören 30 öğretmen adayı ile ilişkisel desen yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmada öğretmen adaylarının geometrik düşünme alışkanlıkları başarı testinden aldığı puanlar ile dördüncü sınıfa kadar olan matematik derslerinden aldığı puanlar arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının Geometri, Analitik Geometri 2 ve Matematiksel Yazılımlar dersleri ile geometrik düşünme alışkanlıkları puanları arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu durum öğretmen adaylarının karşılaştığı problemlerin üstesinden gelirken aslında geometrik düşünme alışkanlıklarını da kullandığı anlamına gelmektedir.

 • Abramovich, S., & Connell, M. L. (2014). Using technology in elementary mathematics teacher education: A sociocultural perspective. Hindawi Publishing Corporation ISRN Education, 2014, 1-9.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (Genişletilmiş 4. basım). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
 • Bonn, T. V. (2015). Discovering and applying geometric transformations: Transformations to show congruence and similarity (Unpublished master’s thesis). California State University, San Bernardino, USA.
 • Bülbül, B. Ö. (2016). Matematik öğretmeni adaylarının geometrik düşünme alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik tasarlanan öğrenme ortamının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Chan, Y. (2013). GeoGebra as a tool to explore, conjecture, verify, justify, and prove: The case of a circle. North American GeoGebra Journal, 2(1), 2162-3856.
 • Costa, A. L., & Kallick, B. (2000). Discovering and exploring habits of mind. Alexandria: Association for Supervision & Curriculum Development.
 • Cuoco, A., Goldenberg, E., & Mark, J. (1996). Habits of mind: An organizing principle for mathematics curricula. Journal of Mathematical Behavior, 15(4), 375–402.
 • Cuoco, A., Goldenberg, E. P., & Mark, J. (2010). Organizing a curriculum around mathematical habits of mind. Mathematics teacher, 103 (9), 682-688.
 • Dostal, P. (2000). An examination of explanatory style and habits of the mind as correlates of academic achievement in 7th-grade gifted students. (Unpublished master’s thesis). California State University, Long Beach, USA.
 • Driscoll, M. J., DiMatteo, R. W., Nikula, J., & Egan, M. (2007). Fostering geometric thinking: A guide for teachers grades 5-10. Portsmouth: Heinemann.
 • Driscoll, M. J., DiMatteo, R. W., Nikula, J., Egan, M., Mark, J., & Kelemanik, G. (2008). The fostering geometric thinking toolkit: A guide for staff development. Portsmouth: Heinemann.
 • Flanagan, K. A. (2001). High school students’ understandings of geometric transformations in the context of a technological environment (Unpublished doctoral dissertation). Pennsylvania State University, USA.
 • Fenderson, S. (2010). Instruction, perception, and reflection: Transforming beginning teachers' habits of mind (Unpublished doctoral dissertation). University of San Francisco, USA.
 • Goldenberg, E. P. (1996). “Habits of Mind” as an organizer for the curriculum. Journal of Education, 178(1), 13–34.
 • Goldenberg, E. P., Mark, J., & Cuoco, A. (2010). An algebraic-habits-of-mind perspective on elementary school. Teaching Children Mathematics, 16(9), 548-556.
 • Gordon, M. (2011). Mathematical habits of mind: Promoting students' thoughtful considerations. Journal of Curriculum Studies, 43(4), 457-469.
 • Guenther, S. J. (1997). An examination of fifth grade students' consideration of habits of mind: a case study. (Unpublished doctoral dissertation). University of Missouri, Columbia, USA.
 • Harel, G., & Sowder, L. (2005). Advanced mathematical-thinking at any age: Its nature and its development. Mathematical Thinking & Learning: An International Journal, 7(1), 27-50.
 • Harper, S. R., & Edwards, M. T. (2009). Purposeful dragging: Motivating deeper mathematical understanding through dynamic geometry explorations. In P. Bogacki (Ed.), 21st Annual International Conference on Technology in Collegiate Mathematics. (pp. 123-127). Louisiana: Pearson Education, Inc.
 • Herbst, P. (2006). Teaching geometry with problems: Negotiating instructional situations and mathematical tasks. Journal for Research in Mathematics Education, 37(4), 313-347.
 • Hu, H. (2005). Developing siblings and peer tutors to assist native Taiwanese children in learning habits of mind for math success. (Unpublished doctoral dissertation). University of Massachusetts Amherst, USA.
 • Jacobbe, T., & Millman, R. S. (2009). Mathematical habits of the mind for preservice teachers. School Science and Mathematics, 109(5), 298-302.
 • Jones, V. R. (2014). Habits of mind: Developing problem-solving strategies for all learners. Children's Technology and Engineering, 19(2), 24-26.
 • Karataş, İ. ve Güven, B. (2003). Problem çözme davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler: Klinik mülakatın potansiyeli. İlköğretim Online, 2(2), 2-9.
 • Kılıç, H. (2013). Lise öğrencilerinin geometrik düşünme, problem çözme ve ispat becerileri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 222-241.
 • Köse, N. Y. ve Tanışlı, D. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrideki zihinsel alışkanlıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 14(3), 1-28.
 • Leikin, R. (2007, February). Habits of mind associated with advanced mathematical thinking and solution spaces of mathematical tasks. Paper presented at the Meeting of Fifth Conference of the European Society for Research in Mathematics Education, Larnaca, Cyprus.
 • Lim, K. H. & Selden, A. (2009). Mathematical habits of mind. In S. L. Swars, D. W. Stinson and S. Lemons-Smith (Eds.). Proceedings of the 31st annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Atlanta, GA: Georgia State University.
 • Marshall, A. R. (2004). High school mathematics habits of mind instruction: student growth and development (Unpublished master’s thesis). Southwest Minnesota State University, USA.
 • Marzano, R. J., Pickering, D., & McTighe, J. (1993). Assessing student outcomes: Performance assessment using the dimensions of learning model. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Matsuura, R., Sword, S., Piecham, M. B., Stevens, G. & Cuoco, A. (2013). Mathematical habits of mind for teaching: Using language in algebra classrooms. The Mathematics Enthusiast, 10(3), 735-776.
 • McArthur, D. L. (2011). Scholarly capacities, habits of mind, and dispositions: case studies of education. (Unpublished doctoral dissertation). Columbia University, USA. Disseration Abstracts International, (UMI No. 3484287).
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Seago, N. M., Jacobs, J. K., Heck, D. J., Nelson, C. L., & Malzahn, K. A. (2014). Impacting teachers’ understanding of geometric similarity: Results from field testing of the learning and teaching geometry professional development materials. Professional Development in Education, 40(4), 627-653.
 • Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 97-111.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9610-7053
Yazar: Buket Özüm BÜLBÜL (Sorumlu Yazar)
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Bülent GÜVEN
Kurum: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { turkbilmat495105, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {}, publisher = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {711 - 731}, doi = {10.16949/turkbilmat.495105}, title = {Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Matematik Öğretmeni Adayları Örneği}, key = {cite}, author = {BÜLBÜL, Buket Özüm and GÜVEN, Bülent} }
APA BÜLBÜL, B , GÜVEN, B . (2019). Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Matematik Öğretmeni Adayları Örneği. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 10 (3) , 711-731 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilmat/issue/50604/495105
MLA BÜLBÜL, B , GÜVEN, B . "Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Matematik Öğretmeni Adayları Örneği". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 (2019 ): 711-731 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilmat/issue/50604/495105>
Chicago BÜLBÜL, B , GÜVEN, B . "Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Matematik Öğretmeni Adayları Örneği". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 (2019 ): 711-731
RIS TY - JOUR T1 - Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Matematik Öğretmeni Adayları Örneği AU - Buket Özüm BÜLBÜL , Bülent GÜVEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 711 EP - 731 VL - 10 IS - 3 SN - -1309-4653 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Matematik Öğretmeni Adayları Örneği %A Buket Özüm BÜLBÜL , Bülent GÜVEN %T Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Matematik Öğretmeni Adayları Örneği %D 2019 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD BÜLBÜL, Buket Özüm , GÜVEN, Bülent . "Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Matematik Öğretmeni Adayları Örneği". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 / 3 (Aralık 2019): 711-731 .
AMA BÜLBÜL B , GÜVEN B . Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Matematik Öğretmeni Adayları Örneği. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2019; 10(3): 711-731.
Vancouver BÜLBÜL B , GÜVEN B . Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Matematik Öğretmeni Adayları Örneği. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2019; 10(3): 731-711.