Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1309-4653 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |


Önemli Duruyu: TR Dizin, 2020 yılı için dergi değerlendirme kriterlerinde bazı değişikliklere gitmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki maddelerin göz önünde bulundurulmasını zorunlu kılmıştır. 

1. Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurulu kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurulu onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. 

2. Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

3. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

4. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmelidir. 

Söz konusu düzenleme göz önünde bulundurularak 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında sisteme yüklenen ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan üzerindeki çalışmalar için yazarlardan Etik Kurulu Belgesi talep edilecektir. Hangi tür çalışmalar için bu belgenin gerekli olduğu bilgisine üniversiteniz Etik Kurulu Komisyonlarından erişebilirsiniz. Süreçteki çalışmalar için hakem değerlendirme aşamaları sürdürülecek, kabul edilen çalışmalardan bu belge talep edilecektir. 


Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, TÜRKBİLMAT eğitim hizmetleri tarafından yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, matematik eğitimi ile ilgili Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer verilmektedir (Bkz. Odak ve Kapsam). Derginin hedef kitlesi; araştırmacı öğretmenler, bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlardır.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

e-ISSN 1309-4653 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |
Kapak Resmi


Önemli Duruyu: TR Dizin, 2020 yılı için dergi değerlendirme kriterlerinde bazı değişikliklere gitmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki maddelerin göz önünde bulundurulmasını zorunlu kılmıştır. 

1. Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurulu kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurulu onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. 

2. Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

3. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

4. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmelidir. 

Söz konusu düzenleme göz önünde bulundurularak 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında sisteme yüklenen ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan üzerindeki çalışmalar için yazarlardan Etik Kurulu Belgesi talep edilecektir. Hangi tür çalışmalar için bu belgenin gerekli olduğu bilgisine üniversiteniz Etik Kurulu Komisyonlarından erişebilirsiniz. Süreçteki çalışmalar için hakem değerlendirme aşamaları sürdürülecek, kabul edilen çalışmalardan bu belge talep edilecektir. 


Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, TÜRKBİLMAT eğitim hizmetleri tarafından yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, matematik eğitimi ile ilgili Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer verilmektedir (Bkz. Odak ve Kapsam). Derginin hedef kitlesi; araştırmacı öğretmenler, bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlardır.

Cilt 10 - Sayı 3 - 13 Ara 2019
 1. Current Status and Future Perspectives in Articles about Coding Learning at Pre-University Level Published from 2009 to 2017: A Content Analysis Study
  Sayfalar 567 - 587
  Hacer ÖZYURT , Özcan ÖZYURT , Sefa Aras
 2. Examining Two Middle School Mathematics Teachers’ Knowledge for Teaching Manipulation of Algebraic Expressions during Lesson Planning and Instruction
  Sayfalar 588 - 616
  Dilek Girit Yıldız , Didem Akyüz
 3. The Effect of Gender on Algebra Achievement: The Meta-Analysis of Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)
  Sayfalar 617 - 627
  S. Koza ÇİFTÇİ , Pınar YILDIZ
 4. Using Mathematical Modeling for Integrating STEM Disciplines: A Theoretical Framework
  Sayfalar 628 - 653
  Muhammed Fatih DOĞAN , Ramazan GÜRBÜZ , Zeynep ÇAVUŞ ERDEM , Seda ŞAHİN
 5. FeTeMM Etkinliklerinin Öğrencilerin Fen Tutum, İlgi, Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi ve Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 654 - 679
  Faruk ŞİMŞEK
 6. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Dörtgenler ve Geometrik Cisimleri Hiyerarşik Sınıflandırma Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 680 - 710
  Zülfiye ZEYBEK ŞİMŞEK
 7. Geometrik Düşünme Alışkanlıkları ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Matematik Öğretmeni Adayları Örneği
  Sayfalar 711 - 731
  Buket Özüm BÜLBÜL , Bülent GÜVEN
 8. Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Kaygı, Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri ve İlgili Değişkenlerin Matematik Başarılarındaki Etkisi
  Sayfalar 732 - 756
  Mehmet MERT , Fatih BAŞ
 9. Ortaokul Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 757 - 777
  Kadir GÜRSOY , Erdem ÇEKMEZ