Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1309-4653 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |


Önemli Duruyu 1: TR Dizin, 2020 yılı için dergi değerlendirme kriterlerinde bazı değişikliklere gitmiştir. Bu doğrultuda 1 Ocak 2020 tarihinden sonra yürütülecek olan çalışmalar için "tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurulu kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurulu onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir" şartını getirmiştir. Bu sebeple söz konusu kriter dâhilindeki çalışmalardan etik kurul kararı istenecektir.  

Önemli Duyuru 2: Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılan aday makaleleri değerlendirme sürecine alır. 2020 yılı itibariyla değerlendirme süreci sonrası yayımlanmasına karar verilen Türkçe çalışmalar için yazarlardan İngilizce çeviri versiyonu istenecektir. 

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, TÜRKBİLMAT eğitim hizmetleri tarafından yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, matematik eğitimi ile ilgili Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer verilmektedir (Bkz. Odak ve Kapsam). Derginin hedef kitlesi; araştırmacı öğretmenler, bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlardır.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

e-ISSN 1309-4653 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |
Kapak Resmi


Önemli Duruyu 1: TR Dizin, 2020 yılı için dergi değerlendirme kriterlerinde bazı değişikliklere gitmiştir. Bu doğrultuda 1 Ocak 2020 tarihinden sonra yürütülecek olan çalışmalar için "tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurulu kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurulu onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir" şartını getirmiştir. Bu sebeple söz konusu kriter dâhilindeki çalışmalardan etik kurul kararı istenecektir.  

Önemli Duyuru 2: Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılan aday makaleleri değerlendirme sürecine alır. 2020 yılı itibariyla değerlendirme süreci sonrası yayımlanmasına karar verilen Türkçe çalışmalar için yazarlardan İngilizce çeviri versiyonu istenecektir. 

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, TÜRKBİLMAT eğitim hizmetleri tarafından yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, matematik eğitimi ile ilgili Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer verilmektedir (Bkz. Odak ve Kapsam). Derginin hedef kitlesi; araştırmacı öğretmenler, bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlardır.

Cilt 11 - Sayı 1 - 30 Nis 2020
 1. Investigation of Middle School Students’ Solution Strategies in Solving Proportional and Non-proportional Problems
  Sayfalar 1 - 14
  Mutlu PİŞKİN TUNÇ
 2. Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri
  Sayfalar 15 - 52
  Derya ÇELİK , Zeynep Medine ÖZMEN , Gönül GÜNEŞ , Gökay AÇIKYILDIZ , Duygu ARABACI , Kadir GÜRSOY , Mustafa GÜLER , Ramazan GÜRBÜZ , Osman BİRGİN , Serhat AYDIN
 3. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Üçgenler ve Dörtgenler Konusuna İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 53 - 90
  Mehmet İhsan YURTYAPAN , İlhan KARATAŞ
 4. Teknoloji Donanımlı Bir Sınıfta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminden Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması
  Sayfalar 91 - 127
  Zekeriya DEMETGÜL , Adnan BAKİ
 5. Görme Engelli Bireylerin Matematiksel İletişim Süreçlerinde Matematiksel Dil Kullanımlarının İncelenmesi: Kabartma Yazının Rolü
  Sayfalar 128 - 156
  Fatma Nur AKTAŞ , Ziya ARGÜN
 6. Türkiye’de Okutulan Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Aritmetik Ortalama Kavramına İlişkin Öğrencilere Sunduğu Öğrenme Fırsatları
  Sayfalar 157 - 187
  Suphi Önder BÜTÜNER
 7. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FeTeMM) Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 188 - 209
  H. Beyza CANBAZOĞLU , Songül TÜMKAYA
 8. Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 210 - 240
  Kübra ADA , Fatih DEMİR , Mesut ÖZTÜRK
 9. Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 241 - 279
  Sebahat YETİM , Tuğba TÜRK
 10. Öğretmen Adaylarının İspatla İlgili Görüşlerinin Geliştirilmesi: Bir Tasarım Çalışması
  Sayfalar 280 - 311
  Fikret CİHAN , Hatice AKKOÇ