Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 1309-4653 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |


Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, TÜRKBİLMAT eğitim hizmetleri tarafından yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, matematik eğitimi ile ilgili Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer verilmektedir (Bkz. Odak ve Kapsam). Derginin hedef kitlesi; araştırmacı öğretmenler, bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlardır.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

e-ISSN 1309-4653 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |
Kapak Resmi


Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, TÜRKBİLMAT eğitim hizmetleri tarafından yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, matematik eğitimi ile ilgili Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer verilmektedir (Bkz. Odak ve Kapsam). Derginin hedef kitlesi; araştırmacı öğretmenler, bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlardır.

Cilt 10 - Sayı 2 - Eyl 2019
 1. GeoGebra İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik ve Yöntemsel Eğilimleri: Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 290 - 313
  Nurullah Şimşek, Aziz Yaşar
 2. Artırılmış Gerçeklik Deneyimlerinin Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Entegrasyonu Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi
  Sayfalar 314 - 335
  Bilal Özçakır, Bünyamin Aydın
 3. Matematik Öğretmeni Adaylarının Pergel-Cetvel ve Dinamik Geometri Yazılımı Kullanarak Yaptıkları Geometrik İnşalar
  Sayfalar 336 - 372
  Fadime Ulusoy
 4. Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanılmasına Yönelik Görüşler
  Sayfalar 373 - 393
  Neslihan Şahin, Ali Eraslan
 5. Oran ve Orantı Konusu Öğretim Sürecinin Bir Matematik Öğretmeninin Fark Etme Becerisi Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 394 - 425
  Hanife Şermetoğlu, Müjgan Baki
 6. Tasarlanan Farklı Öğrenme Ortamlarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 426 - 455
  Gül Kaleli Yılmaz, Mikail Yüksel
 7. Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 456 - 475
  Safa Karakılıç, Selahattin Arslan
 8. A General Analytical Model for Problem Solving Teaching: BoS
  Sayfalar 476 - 500
  Ali Kürşat Erümit, Vasif Nabiyev, Temel Kösa, Mehmet Kokoç, Ayşegül Aksoy
 9. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Temelli Öğrenme Yaklaşımları: GeoGebra Destekli Aktif Öğrenme Çerçevesinin Uygulanması
  Sayfalar 501 - 538
  Kemal Özgen, Burcu Aparı, Yılmaz Zengin
 10. Türkiye ve Singapur 5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Çözümlü Örnekler ve Sorular Açısından Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 539 - 566
  Zehra Toprak, Mehmet Fatih Özmantar
Dizinler