Dergi Kurulları

Editör

 Prof. Dr. Gürbüz OCAK

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

ANS Kampüsü, 03030, Afyonkarahisar, Türkiye

Tel: +902722281753, gocak@aku.edu.tr

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Emine AKKAŞ BAYSAL

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Çocuk Geli̇şi̇mi̇ Bölümü

ANS Kampüsü, 03030, Afyonkarahisar, Türkiye

akkasemine85@hotmail.com


Arş. Gör. Saadet ZÜMBÜL

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı

ANS Kampüsü, 03030, Afyonkarahisar, Türkiye

 szumbul@aku.edu.tr

Yabancı Dil Editörü

Öğr. Gör. Burak OLUR

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

ANS Kampüsü, 03030, Afyonkarahisar, Türkiye

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL (Türkiye, Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Behçet ORAL (Türkiye, Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Celal DEMİR (Türkiye, Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Dr. Chien-Heng CHOU (Tayvan, Vanung University)

Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN (Türkiye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Denver J. FOWLER (ABD, Franklin University)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜNGÖR (Türkiye, Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakkı YAZICI (Türkiye, Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Doç. Dr. İjlal OCAK (Türkiye, Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Karanam Pushpanadham (India, The M.S.University of Baroda)

Dr. Kenneth CARANO (ABD, Western Oregon University)

Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU (Türkiye, Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Kumiko Aoki (Japonya, The Open University of Japan)

Prof. Dr. Murat PEKER (Türkiye, Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN (Türkiye, Afyon Kocatepe Üniversitesi)


*Yayın kurulu alfabetik sıraya göre yazılmıştır.