e-ISSN: 2667-4122
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Gürbüz OCAK
Kapak Resmi
 

UBED çevrimiçi, açık erişimli, ücretsiz ve hakemli bir dergidir. Öğretme ve ilgili diğer disiplinleri kapsayan geniş bir alanda bilimsel makaleler dergide yayınlanmaktadır. Dergi öğrenme, öğretme ve eğitim alanında, Okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar her yaş düzeyinde, nicel, nitel ve karma çalışmalar yayınlanmaktadır.
NOT: 01.01.2021 tarihinden itibaren düzenlenmiş yeni makale şablonu kullanılacaktır. Lütfen yazım kuralları sekmesindeki bilgileri inceleyiniz. 
Etik Kurul Onay Belgesi: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri doğrultusunda 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. Bu kapsamda 01.01.2021 tarihinden itibaren UBED’e yüklenen tüm makalelerin Etik Kurul Onay/İzin Belgesini yüklemesi zorunludur. [Bkz. TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8] 2021 yılı öncesi yapılmış tez ve projelerden üretilmiş yayınlar için etik kurul belgesi aranmayacaktır. Araştırmacılar başlık sayfasında bu duruma dair bilgileri editör kuruluna iletmelidir. 

İntihal Raporu: 01.01.2021 tarihinden itibaren dergi editörlüğünün aldığı karar gereğince, UBED’e gönderilen çalışmalardan İntihal/Benzerlik Raporu istenmektedir. İntihal/Benzerlik oranı (kaynakça, yazar bilgileri hariç) en fazla % 25 olarak belirlenmiştir.2023 - Cilt: 6 Sayı: 3