Cilt: 2 Sayı: 1, 30.04.2018

Yıl: 2018

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

KİTAP İNCELEME

download


Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE