Konular

• İstatistik


Dergiler


Makaleler


C. MERCAN, N. ERİLLİ
Doğrusal Olmayan Kovaryans Analizi Modelleri İle Sosyal Güvenlik Verileri Üzerine Uygulama, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
Ö. GÜNDOĞDU, N.A. ERİLLİ
Türkiye’de Düzey-2 İstatistiki Bölgelerinin Gustafson-Kessel Yöntemi ile Sınıflandırılması, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2019)
N. ERİLLİ, S. ÇAMURLU
KANTİL REGRESYON ANALİZİNDE BOOTSTRAP TAHMİNİ, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, (2019)
E. ERMİŞ, A. ERMİŞ, N. ERİLLİ, E. KONCA
THE ASSOCIATION BETWEEN BASKETBALL PLAYERS’ TIMES IN THE GAME AND THEIR PERFORMANCE: A COMPARISON OF EUROLEAGUE-EUROBASKET, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, (2019)
Ş. ZORLUTUNA, N. ERİLLİ
Sosyo-Ekonomik Verilere Göre İllerin Bulanık C-Ortalamalar Yöntemi ile Sınıflandırılması: 2002-2008-2013 Dönemleri Karşılaştırması, İktisadi Yenilik Dergisi, (2018)
N. ERİLLİ
Economic Freedom Index Calculation Using FCM, Alphanumeric Journal, (2018)
N. ERİLLİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BULUNDUKLARI İL EKONOMİSİNE KATKILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ / Contributions Of University Students To The Provincial Economy: Cumhuriyet University Example, Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, (2018)
N. ERİLLİ
BULANIK KÜMELEME ANALİZİ ile İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİNİN (İBBS) MALİ DEĞİŞKENLERE GÖRE SINIF LANDIRILMASI, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)
N. ERİLLİ
TR72 Bölgesi İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Verilere Göre Bulanık Kümeleme Analizi İle Sınıflandırılması, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2014)