Son Sayı

Cilt: 6 - Sayı: 1

Yıl: 2022

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Şahin ÇETİNKAYA AKSARAY UNIVERSITY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Sağlık Ekonomisi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Politik İktisat, İstihdam
Prof. Dr. Ali ACAR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 0000-0001-6478-2206
Kamu Yönetimi
Prof. Dr. Veli ÜNSAL KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8907-6153
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eskiçağ Tarihi, Eski Anadolu Tarihi, Eski Önasya Tarihi
Doç. Dr. Ayşem YANAR Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 0000-0001-6240-6290
Güzel Sanatlar, Halı-Kilim ve Dokuma, Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu
Doç. Dr. Erkan AKGÖZ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ 0000-0001-6723-0271
Turizm, Otel İşletmeciliği, Sürdürülebilir Turizm, Turizm Ekonomisi, Turizm İşletmeciliği, Turizm Pazarlaması, Turizm Planlaması, Turizmde Çevre Yönetimi
Kamu Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Cihandar HASANHANOĞLU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Yılda 2 defa yayınlanan bilimsel akademik araştırma dergisidir. Sosyal Bilimlerin her alanından yayın kabul edilmektedir. Bilimsel çalışmaların hakemlerin kontrolünde yayınlanması ve bilimsel katkıların uluslararası düzeyde duyurulması amaçlanmaktadır.


Sosyal Bilimlerin her alanında yayın kabul edilmektedir. Başlıca alanlar, Tarih,Coğrafya,Felsefe,Sosyoloji, Güzel Sanatlar,Sanat Tarihi,İslami ilimler,Yönetim Bilimleri, İktisat,İşletme,Siyaset bilimi, 

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

IJOSSAR/USOBİDER

 Dergimize gönderilen çalışmaların yayın öncesi inceleme süresi 21 gündür.

Yazım Kuralları

Makaleler, A4 sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar düz metin olarak tek sütun hâlinde yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sağ ve soldan 2, 5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazı karakteri ” Times New Roman” olmalı ve yazılar 10 punto büyüklüğünde tek satır aralığı kullanılarak iki yana yaslanmış formatta düzenlenmelidir. Başlıklar arasında iki satır aralığı bulunmalıdır.

Şekiller soldan 5 cm girintili olacak şekilde sağına ve soluna başka bir yazı gelmeksizin uygun yerlere yerleştirilmelidir.  Diyagram ve grafikler 10 x 15 cm’den büyük olmayacak şekilde çizilmiş olmalıdır. Her şeklin bir numarası ve alt yazısı olmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır. Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstüne ve sola dayalı olarak verilmeli; içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlığındaki her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. Tablo içeriği 10 punto büyüklükte olmalı ve satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır.

Makale içeriği sınırları

Dergimize gönderilecek makaleler özet, kaynakça, referanslar ve tablolar dahil olmak üzere 25 sayfayı geçmemelidir. Makalelerin burada yazılı makale yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Aday makaleler öncelikle editör tarafından incelenmektedir. Daha sonra amaç, kapsam, içerik ve benzeri değişkenler açısından uygun görülen makaleler konu alanında uzman hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen geri dönüşler doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilmektedir. Makaleler 3 hakeme gönderilmektedir. Yayınlanabilmesi için hakemlerden en az ikisinin “yayınlanabilir” görüşünde olması gerekmektedir.

Dergimize kabul edilecek olan makalelerin, daha önce herhangi bir dergide veya kongre bildiri kitabında basılmamış olması gerekmektedir.

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi/IJOASSAR  Makale örneği

  Örnek Makale Şablonu

Makalenin Türkçe  başlığı büyük harflerle 11 Punto Times New Roman/Bold yazı tipi kullanılarak 1 satır aralığı ile yazılmalıdır.

Akademik ünvan Ad Soyad (birinci yazar 10 punto )

Üniversite ve fakülte/YO bilgisi

ORCID ID: ................

email adresi

….(diğer yazarlar)

Öz

Yazının ilk sayfasında, en fazla 150 kelimeden oluşan özet kısmı yer alır. Özet 10 punto tek satır aralığı “Times New Roman” yazım biçimi kullanılarak yazılmalıdır. Araştırma özetinde çalışmanın amacına, yöntemine, uygulama grubuna, veri toplama araçlarına ve kısaca çalışmanın sonucuna yer verilmesi tavsiye edilir.

Anahtar Kelimeler: Konuya ilişkin en az 5 anahtar kelimelere yer verilmelidir.

Abstract

Çalışmanın İngilizce özeti 150 kelimeden oluşmalıdır. 10 punto tek satır aralığı “Times New Roman” yazım biçimi kullanılarak yazılmalıdır.

Key Words: Konuya ilişkin en az 5 İngilizce anahtar kelimeye yer verilmelidir.

JEL CODE: (zorunlu)

Çalışma Alanı:  iktisat  Politikası /Ekonometri /Muhasebe Finans / Yönetim Organizasyon/  Siyaset Bilimi/ İletişim/ Felsefe /Sosyoloji /Arkeoloji /Güzel Sanatlar gibi çalışma alanı ve ilgili disipline ait alt başlığı belirtilmelidir (zorunlu)makalenin sonraki bölümlerinde;
Başlık

1 Ana başlık

1.1 alt başlık

1.1.1.

şeklinde olmalıdır.

Tablo ve grafiklerde  numaralandırma yapılmalıdır.

Tablo 1- 2010 Yılı enflasyon verileri

Tablo 2-…. şeklinde numaralandırma yapılmalıdır.

Kaynakça

Atıf, kaynakça ve dipnot gösterimleri, American Psychological Association (APA) kaynakça gösterme sisteminin son hâli dikkate alınarak yapılmalıdır.  Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.apastyle.org/learn/index.aspx sitesinden edinilebilir.

 GÖNDERİ HAZIRLIK KONTROL LİSTESİ

1- Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).

2- Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçiminde olmalıdır.

3- Metin tek satır aralıklı, 10 punto ile yazılmış, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun kısımlara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek tek gönderebilirsiniz.

5- Metin, Yazar Rehberi’nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

6- Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.

TELİF HAKKI

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi ‘ne yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın hakları süresiz olarak Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi’ne aittir.


Bilimsel etik kuralların en temel ilke olarak alınacağı dergimiz Sosyal bilimlerde geniş bir yelpazede yayın yapmayı hedeflemektedir. Dergimize gönderilecek çalışmaların daha önce herhangi bir yerde hakem sürecine girmemiş veya yayınlanmamış olması gerekmektedir. 

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir akademik dergi de yayın sürecine girmemiş olması, yayınlanmamış olması gerekmektedir. Benzer süreçlerden geçen çalışmaların güncellenmesi halinde yayın sürecine kabul edilebilir.

Dergimizin hakem sistemi 2veya 3 hakem tarafından, yazar bilgileri gösterilmeden değerlendirme esasına dayalıdır. Hakem raporları yazarla paylaşılır. Hakem sürecinden önce yayın ilkeleri yazara bildirilir. Yazarın onayı alındıktan sonra süreç başlatılır. Yayınlarımız dijital ortamda olup, basılı nüsha gönderilmemektedir. Dergipark üzerinden yayınlanan sayı tüm yazarlara bildirilmektedir.


yayın ücreti yoktur

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi / International of Social Sciences Academic Researches