Cilt: 81 - Sayı: 2, 1.04.2010

Yıl: 2010

Araştırma Makalesi

4. Keçi Türünde Mikrosatellit Polimorfizminin Belirlenmesinde Farklı Çoklu-PZR (Multipleks PCR) Sistemleri

13. Gıdalarda Akıllı Ambalaj Kullanımı

Olgu Sunumu

14. Bir Köpekte Özefagal Divertikül Olgusu

Derleme

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society