Amaç ve Kapsam

YILDIZ Eğitim Araştırmaları Dergisi (YEAD), eğitimin her alanında araştırma makaleleri yayınlayan uluslararası, açık erişimli, hakemli, akademik bir dergidir.


Dünyada "herkes için kaliteli eğitim" vizyonuna sahip YEAD, tüm eğitim bilimleri alanları, araştırma yöntemleri ve tasarımında güncel gelişmelere odaklanarak eğitim araştırmalarına kuramsal, ampirik ve yöntemsel katkılar sunan makaleler yayınlar. YEAD, eğitim alanında faaliyet gösteren araştırmacılara, profesyonellere ve uygulayıcılara farklı yaklaşımlar sunabilecek çalışmalara öncelik vermektedir. Dergi, erken çocukluk, ilk ve orta okul eğitimi, yetişkin eğitimi, mesleki eğitim ve öğretim ve üniversite eğitimi ve alternatif eğitim dâhil olmak üzere tüm eğitim düzeylerinde çeşitli disiplin perspektifler sunan makaleleri kabul etmektedir.

YEAD Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanmaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler yayınlamadan önce çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulur.

Makale gönderimi, değerlendirme ve yayımlanma süreçlerinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. 

YILDIZ Eğitim Araştırmaları Dergisi yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) yayınlamaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Sanat Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Eğitim Bilimleri, İlköğretim, Dil Öğretimi, Matematik Eğitimi, Dilbilim, Beden Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Fen Bilimleri Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Özel Eğitim, Eğitim İstatistikleri ve Türkçe Eğitimi alanlarında yeni ve özgün makaleler yayına kabul edilmektedir. Dergide, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımlarının kullanıldığı ampirik araştırmalara yer verilmektedir.

YEAD, Türkçe veya İngilizce yazıları kabul etmektedir. Yazarlar, yayınlanmak için gönderdikleri çalışmaların orijinal olduğunu, makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu kabul eder.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık