Yazım Kuralları

Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayınlanacak makalelerin aşağıdaki biçimsel özellikleri taşıması gerekmektedir:

1. Makaleler APA’6 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır.

2. Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalenin her biri 250 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz ve Abstract’ı, örnek yayın kalıbında yer aldığı biçimde verilmelidir. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca 3 – 5 arasında Anahtar Kelimeler verilmelidir.

3.Türkçe yayınlanan çalışmaların sonunda 600 – 1000 kelime arasında ve 5 ana başlık (Purpose, Method, Results, Discussion, Conclusion) altında geniş İngilizce özet (extended summary) yazılmalıdır. İngilizce yazılan makalelerde kısa ve geniş Türkçe özet istenmemektedir.

4. Yayın dili Türkçe olan makalelerin (abstract, extended summary hariç) 7000 kelimeyi geçmemelidir. Yayın dili İngilizce olan makalede ise makalenin tamamı 7000 kelimeyi geçmemelidir.

5. Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Deneme-derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir.

6. Makalelerin YEAD yayın kalıbına uygun olarak hazırlanmış olması ve yazar isim ve adresleri makale metnine yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.