ISSN: 2717-8439
e-ISSN: 2717-9257
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Yüksek İhtisas Üniversitesi
Kapak Resmi

2020 yılında yayımlanmaya başlayan Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (YIU Saglik Bil Derg), bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemlik ilkelerine bağlı bilimsel, açık erişimli, basılı ve aynı zamanda çevrimiçi yayınlanan süreli yayındır.
Dergi, Yüksek İhtisas Üniversitesi’nin Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere dört ayda bir yayımlanan bilimsel yayın organıdır. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sağlık bilimleri alanında orijinal makaleler, literatür gözden geçirmeleri, olgu sunumları, derleme, teknik bildiriler ve uzman görüşleri İngilizce ve Türkçe dillerinde yayımlanır. Hedef kitlesi ulusal ve uluslararası düzeyde klinik araştırmacılar, tıp/sağlık profesyonelleri, öğrenciler, hemşirelik profesyonelleri, ilgili mesleki ve akademik kurum ve kuruluşlarıdır.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi hakemli bir dergidir ve en yüksek etik ve editöryal standartlara uyar. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi EBSCOHOST, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

2023 - Cilt: 4 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. The Effect of Omeprazole on Isolated Rat Bladder Detrusor Muscle and the Role of the Rac-1 Pathway in This Effect