Amaç ve Kapsam

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanında ulusal ve uluslararası ölçekte kuram ve uygulama arasında nitelikli bağlar kurarak okul öncesi eğitimden yükseköğretime ve yetişkin eğitimine kadar geniş bir yelpazede alana katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde eğitim alanındaki makalelere yer verilmektedir. Makalelerde araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin öneriler ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme, güncel olma ölçütleri dikkate alınmaktadır.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde araştırma makaleleri (nitel, nicel ve karma yöntemler) yayımlanmaktadır. 


Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık