Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1305-2020 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı , Yıllık | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi | http://efdergi.yyu.edu.tr/


Açık Erişim ve İntihal Politikaları,

-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, araştırmaların kamuya açık hale getirmenin küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesiyle içeriğine açık erişim sağlar.
-Dergi Budapeşte Açık Erişim Girişimi tanımının koşullarını kabul etmektedir.
-Dergi için herhangi bir makale gönderme, makale-editoryal işlem veya yayın ücreti (sayfa veya renk ücreti) alınmaz.
-Yazar (lar) ın telif hakkını elinde bulundurmasına ve yayın haklarını kısıtlama olmaksızın korumasına izin verir.
-Yazar/Yazarlar, intihal raporu ( iThenticate, Turnitin vb. sanal araçlarla) ve ORCID numarasını göndermelidirler.

http://efdergi.yyu.edu.tr/sayfa.php?s=acik-erisim-politikasi

YYUEFD Dergisinin 2019-2020 yılında tr dizini dergileri arasında etki faktörü bakımından 6. Sıraya, 2019 yılında Sobiad taranan dergiler arasında etki faktörü bakımından 12. Sıraya girmiştir.

https://trdizin.gov.tr/istatistikler/?statsType=mostimpactfactorjournal

https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=impact-faktoru


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1305-2020 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı , Yıllık | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi | http://efdergi.yyu.edu.tr/
Kapak Resmi


Açık Erişim ve İntihal Politikaları,

-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, araştırmaların kamuya açık hale getirmenin küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesiyle içeriğine açık erişim sağlar.
-Dergi Budapeşte Açık Erişim Girişimi tanımının koşullarını kabul etmektedir.
-Dergi için herhangi bir makale gönderme, makale-editoryal işlem veya yayın ücreti (sayfa veya renk ücreti) alınmaz.
-Yazar (lar) ın telif hakkını elinde bulundurmasına ve yayın haklarını kısıtlama olmaksızın korumasına izin verir.
-Yazar/Yazarlar, intihal raporu ( iThenticate, Turnitin vb. sanal araçlarla) ve ORCID numarasını göndermelidirler.

http://efdergi.yyu.edu.tr/sayfa.php?s=acik-erisim-politikasi

YYUEFD Dergisinin 2019-2020 yılında tr dizini dergileri arasında etki faktörü bakımından 6. Sıraya, 2019 yılında Sobiad taranan dergiler arasında etki faktörü bakımından 12. Sıraya girmiştir.

https://trdizin.gov.tr/istatistikler/?statsType=mostimpactfactorjournal

https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=impact-faktoru


Cilt 17 Sayı 1 [tr] Volume 17 Issue: 1 [en] Son Sayı
Cilt 17 - Sayı 1 - 25 Ara 2020
 1. Farklı Akademik Başarıya Sahip Matematik Öğretmeni Adaylarının Gerçekleştirdikleri Klinik Mülakatların Karşılaştırılması
  Sayfalar 1 - 29
  Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK, Esra BUKOVA GÜZEL
 2. Duygusal Zeka ve Saldırganlık Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü
  Sayfalar 30 - 53
  Sümbül YALNIZCA-YILDIRIM, Fulya CENKSEVEN-ÖNDER
 3. Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Hayat Bilgisi Programı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 54 - 78
  Taner ALTUN, Tekin GÜLER
 4. Çocuk Edebiyatı Eserlerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Empati Becerisinin Gelişimine Etkisi
  Sayfalar 79 - 114
  Mustafa KAYA, İlhan ERDEM
 5. Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Ortaokulda Kullanım ve Tercih Durumlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 115 - 143
  Gürkan YILDIRIM, Serkan YILDIRIM
 6. Çocukların Dijital Oyun Bağımlılığına Göre Aile Profillerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 144 - 174
  Emrullah YİĞİT, Selim GÜNÜÇ
 7. Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programına Bağlılıklarının İncelenmesi
  Sayfalar 175 - 199
  Mecit ASLAN, Rezzan Zeliha ERDEN
 8. Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eğitiminin Etkisi Tek Denekli Bir Çalışma
  Sayfalar 200 - 230
  Suna KAYMAK ÖZMEN
 9. Tasarım Temelli Öğrenme Uygulamalarının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının STEM Anlayışlarını Geliştirmeye Etkisi
  Sayfalar 231 - 265
  Hicran ARSLANHAN, Tufan İNALTEKİN
 10. Fen Bilimleri Dersinin İlkokullarda Yetiştirme Programına (İYEP) Dâhil Edilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 266 - 294
  Sümeyye AYDIN GÜRLER
 11. Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin ve Kurum Yöneticilerinin Erken Müdahale Programlarına İlişkin Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 295 - 317
  Servet KARDEŞ, Berrin AKMAN
 12. Okul Öncesi Eğitim Alan Beş Yaş Çocuklarının Meslek Seçimleri ve Cinsiyetlerine İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 318 - 350
  Zeynep TEMİZ, Şenil Ünlü ÇETİN, Simge YILMAZ
 13. Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
  Sayfalar 351 - 373
  Levent DENİZ, Seher TEKE
 14. Türkiye’de Ulusal Mevzuata Göre Velilerin Okul Yönetimine Katılımı
  Sayfalar 374 - 404
  Ali İhsan ÇUHADAR
 15. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Karşı Öz-Benlik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 405 - 435
  Rabia Nur YANIK, Oktay BEKTAŞ
 16. Belgesel Çekme Etkinliğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma için Çevreye Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 436 - 454
  Hülya ASLAN EFE, Sait YÜCEL, Rıfat EFE
 17. Ortaokul Öğrencilerinin Problem Kurmaya Yönelik Beceri ve Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi
  Sayfalar 455 - 485
  Kemal ÖZGEN, Baran BAYRAM
 18. STEM Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 486 - 510
  İsmail DÖNMEZ
 19. Üniversite Öğrencilerinin Periyodik Tablo ile İlişkili Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
  Sayfalar 511 - 533
  Lütfiye VAROĞLU, Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ
 20. Öğretmenlerin Dijital Vatandaşlığa Yönelik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 534 - 556
  Serdar ARCAGÖK
 21. Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Çevre Eğitim Programının Çocukların Çevreye Karşı Tutumları Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 557 - 578
  Simge YILMAZ, Emine YILMAZ BOLAT, İlknur GÖLCÜK
 22. Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Stratejilerine Dair Görüşleri
  Sayfalar 579 - 602
  Filiz METE, Nurullah ESENDEMİR
 23. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Vatandaşlık ve Ekolojik Ayak İzi Kavramlarına İlişkin Düşünceleri: Kelime İlişkilendirme Örneği
  Sayfalar 603 - 642
  Tuğba DEMİRER, Fatma ŞAŞMAZ ÖREN
 24. 5. Sınıf Öğrencilerinin “Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım” Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları
  Sayfalar 643 - 670
  Evşen AYMEN PEKER, Erol TAŞ
 25. Artırılmış Gerçeklik ve Fen Etkinlikleri: Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Sayfalar 671 - 699
  Rıdvan ELMAS, Deniz KAHRİMAN-PAMUK, Savaş PAMUK
 26. İlkokul 4. Sınıf Öğrencileri için Bütünleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 700 - 721
  Deniz GÖKÇE ERBİL, Ayfer KOCABAŞ
 27. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yansıma ve Kırınım Konusundaki Bağlamlaşmış Bilgileri
  Sayfalar 722 - 740
  Hafife BOZDEMİR YÜZBAŞIOĞLU, Ebru EZBERCİ ÇEVİK, Mehmet Altan KURNAZ
 28. Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Optimal Performans Duygu Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 741 - 767
  M. Serkan UMUZDAŞ, Özgür KOÇAK, Serpil UMUZDAŞ
 29. Üstün Yeteneklilere Yönelik Farklılaştırılmış Fen Öğretim Modülü Hakkında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kavramsal Algıları ve Değerlendirmeleri
  Sayfalar 768 - 798
  Neşe Kutlu Abu KUTLU ABU, Murat GÖKDERE
 30. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Duygusal Yön Analizine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 799 - 822
  Ömer ÇİFTÇİ, Mustafa KAYA
 31. Türkiye’de STEM Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmaların Durumu Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 823 - 854
  Pınar ÇAVAŞ, Aslıhan AYAR, Gizem GÜRCAN
 32. Kültürel Bir Öğreti: Mutluluk Korkusu
  Sayfalar 855 - 869
  Özlem ÇEVİK
 33. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konular Hakkındaki Tutum ve Görüşlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 870 - 893
  Rıdvan GÜRBÜZKOL, Hasan BAKIRCI
 34. Öğretmen Adaylarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Bilgi Düzeyleri ile Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Bildirme Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 894 - 925
  Seda DONAT BACIOĞLU, Zöhre KAYA
 35. Sınıf Öğretmenlerinin İş Yükü Algısı ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 926 - 958
  Mustafa ERDEM, Mehmet Ali ÖZTÜRK
 36. Lise Öğrencilerinin Demokratik Okul Kültürü Algısı ile Akademik İsteklilikleri Arasındaki İlişkide Okul Bağlılığının Aracılık Rolü
  Sayfalar 959 - 990
  Seval KOÇAK, Mustafa Hami AY
 37. Laboratuvar öz yeterlik ölçeği geliştirme çalışması
  Sayfalar 991 - 1014
  Adem AKKUS
 38. 5. Sınıf Öğrencilerinin Biyolojik Çeşitlilik Konusundaki Kavramsal Anlamalarına REACT Stratejisinin Etkisi
  Sayfalar 1015 - 1041
  Fethiye KARSLI BAYDERE, Sena KURTOĞLU
 39. 6. Sınıf Öğrencilerinin Alan Hesaplamada İlişkilendirme ve Genelleme Süreçlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1042 - 1066
  Arife TOLGA, Berna CANTÜRK GÜNHAN
 40. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarındaki Gelişimsel Yetersizliği Olan ve Olmayan Çocuklarla Etkileşim Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 1067 - 1097
  Semra OMAK, Elif SAZAK
 41. Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Örgütsel Sinizm Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 1098 - 1127
  Neşe DUMAN, Ramazan SAK, İkbal ŞAHİN SAK
 42. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dil Bilincinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1128 - 1152
  Kenan BULUT, Hatice COŞKUN
 43. STEM Etkinliklerinin Uygulanması Sürecinde Elektronik Portfolyo Kullanımının Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarısına ve STEM Tutumuna Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1153 - 1179
  Mahmut AYAZ, Salih GÜLEN, Bilge GÖK
 44. Şemsiyye Fi’l Hisab Adlı Eserin Geometri Konularının Matematik Öğretimi Bakımından 2017 Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 1180 - 1203
  Kamil ARI, Ebru ÜNÜVAR
 45. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1204 - 1241
  Zeynel BOYNUKARA, Aslı Nur DENİZ, Mustafa TÜYSÜZ
 46. Fen Bilimleri Laboratuarlarında Mobil Teknoloji Desteğinin Önemi Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1242 - 1271
  Hatice GÜNGÖR SEYHAN, Murat OKUR
 47. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Projesinden Yararlanma Düzeyleri Ve Proje Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 1272 - 1303
  Hayati ÇAVUŞ, Fatma KESKİN YORGANCI
 48. Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz yeterliliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1304 - 1337
  Özge CAN ARAN, Bilge GÖK, Mahmut AYAZ
 49. Kimya Öğretmenlerine Yönelik Bir Söylem Analizi
  Sayfalar 1338 - 1355
  Emre Harun KARAASLAN, Yılmaz SAĞLAM
 50. EGS (DNR) Tabanlı Öğretimin Sindirim Süreci ve Sindirim Sistemi ile İlgili Anlama Şekillerinin Geliştirilmesine Etkisi
  Sayfalar 1356 - 1390
  Nazihan URSAVAŞ, Sabiha ODABAŞI ÇİMER
 51. Botanik Kavramları Öğretiminde, Kavram Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması
  Sayfalar 1391 - 1414
  Mehmet GÜRLEK, Nasip DEMİRKUŞ
 52. Konservatuvar Öğrencilerinin Eşlik Dersine İlişkin Metaforik Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1415 - 1443
  Hepşen OKAN, Hacer MOHAN KÖMÜRCÜ
Dizinler