e-ISSN: 1305-2020
Başlangıç: 2004
Yayıncı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kapak Resmi

YAZARLARIN DİKKATİNE

Dergimizdeki yoğunluktan dolayı makale kabulü 30.04.2024 tarihine kadar durdurulmuştur. (İngilizce Tam Metin makaleler hariç)

Dergimiz 2022 yılı itibariyle Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda 3 sayı şeklinde yayınlanacak olup makale gönderme ve değerlendirme süreçleri sadece Dergipark sistemi üzerinden yürütülecektir. E-posta yoluyla veya dergimize ait diğer internet sitesi üzerinden gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. 

Makalenizi göndermeden önce dergimizin yayın ilkelerini ve yazım kurallarını mutlaka inceleyiniz. Yayın ilkelerinin herhangi bir maddesine veya makale şablonuna uymayan makaleler doğrudan iade edilmektedir.

ÖNEMLİ: Dergimizde Etik Kurul İzin Belgesi zorunludur. Etik Kurul İzni olmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz (Meta analiz, meta sentez ve derleme çalışmaları hariç).

ÖNEMLİ: Makale gönderimi esnasında, aday makalenin uluslararası anlamda kabul gören benzerlik tarama programlarından biri (örneğin iThenticate, Turnitin) kullanılarak oluşturulmuş benzerlik sonuç raporunun (%20'yi aşmamalı) yüklenmesi zorunludur.

ÖNEMLİ: Makale değerlendirme süreci tamamlanıp kabul edilen çalışmalar yayımlanmadan önce kısa - uzun İngilizce özetleri ve ingilizce  makalelerin tam metinleri için proofreading yaptırılması ve proofreading belgesinin dergiye sunulması gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Makale gönderimi esnasında aday makalenin tüm yazarlarının dergipark sistemine ORCID numaraları ile birlikte kaydedilmiş olmaları gerekmektedir. 

2023 - Cilt: 20 Sayı: 3

Bilgilendirme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dergisi Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC ND) ile lisanslanmıştır.