Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Keçi Sütü İşleyen İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Yapılarının Analizi: İzmir, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Örneği

Yıl 2018, Cilt: 55 Sayı: 4, 1 - 10, 27.12.2018
https://doi.org/10.20289/zfdergi.396987

ÖzBu araştırmanın amacı;
İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerinde keçi sütü işleyen işletmelerden elde
edilen bilgiler doğrultusunda keçi sütü ürünleri üretim ve pazarlama yapısını
analiz etmektir. Araştırma kapsamında adı geçen illerde 60 keçi sütü işleyen
işletmeden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Keçi sütü işleyen
işletmelerde yıllık ortalama 678.33 ton keçi sütü tedarik edilmektedir. İşletmelerin
%68.33’ü 21 yıldan fazla süredir ve çoğunlukla limitet şirket olarak faaliyet
göstermektedir. İşletmelerde 2013 yılında ortalama 6.66 ton saf keçi peyniri,
32.21 ton Ezine peyniri üretilmiştir. İşletmelerin büyük çoğunluğu ürünlerini
hem toptan, hem de perakende olarak pazarlamaktadır. Güvenli keçi sütü ürünleri
üretiminin geliştirilebilmesi için öncelikle çiğ süt kalitesine dikkat
edilmelidir. İşletmeler denetlenmeli, gıda güvenliğine ve hijyene uygun
çalışmayan işletmelerde üretim durdurulmalıdır. Keçi ürünleri işleyen
işletmeler ürün çeşitlendirmesi ile tüketicilere alternatifler sunmalıdır. Diğer
taraftan haksız rekabet ve nitelikli iş gücü eksikliği gibi sorunlar
çözülmelidir.

Kaynakça

  • Azabağaoğlu, M.Ö. ve İnce, F. 2004. Kırklareli İlinde Süt Sanayinin Durumu. Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (3): 323-328.
  • Bars, T. ve Akbay, C. 2013. Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen Mandıra İşletmelerinin Yapısal Analizi. KSÜ Doğa Bilimleri. Dergisi, 16 (2): 9-20.
  • Dellal, İ. ve Dellal, G., 2005. Türkiye Keçi Yetiştiriciliğinin Ekonomisi, Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi. 26-27 Mayıs, İzmir, s.39-48.
  • Demir, P. ve Aral, S. 2010. Kars İli Süt Sanayi İşletmelerinde Üretim ve Sanayi Entegrasyonunun Ekonomik ve Sosyo-Ekonomik Analizi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(4): 585-592.
  • Kara, M. 2000. Isparta İli Süt Ürünleri İşletmelerinin Yapısal Analizi ve Gelişim Stratejileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1): 163-174.
  • Kesenkaş, H., Dinkçi, N., Kınık, Ö., Gönç, S. ve Ender, G. 2010. Saanen Keçisi Sütünün Genel Özellikleri. Akademik Gıda Dergisi, 8 (2): 45-48.
  • Kılıç, S., Uysal, H., Kavas, G., Kesenkaş, H. ve Akbulut, N. 2002. Pilot Tesis Koşullarında Pastörize Keçi Sütünden Çimi Peyniri Üretimi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39 (3): 56-63.
  • TÜİK. 2015.Tarımsal istatistikler. http://tuik.gov.tr. Son erişim tarihi: 10 Ekim 2015.
  • Uzmay, A., Koyubenbe, N. ve Konca,Y. 2006. İzmir İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen ve Pazarlayan İşletmelerin Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43 (3): 43-53.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Harun Kesenkaş 0000-0003-0837-1183

Sait Engindeniz

A. Ferhan Sarvan

Duygu Aktürk

Nedim Koşum

Turgay Taşkın

Mukadderat Gökmen

Ayşe Uzmay

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 20 Şubat 2018
Kabul Tarihi 2 Nisan 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 55 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Kesenkaş, H., Engindeniz, S., Sarvan, A. F., Aktürk, D., vd. (2018). Keçi Sütü İşleyen İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Yapılarının Analizi: İzmir, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Örneği. Journal of Agriculture Faculty of Ege University, 55(4), 1-10. https://doi.org/10.20289/zfdergi.396987