Cilt: 38 - Sayı: 1, 1.02.2007

Yıl: 2007

Makaleler

1. Borderline overyen tümörlü 21 hastanın kliniko-patolojisi

2. Normal, hiperplastik ve kanserli endometriumda galektin-3, östrojen, progesteron ekspresyonu ve FIGO evre ile ilişkisi

3. Konizasyon uygulanan 94 hastanın kliniko-patolojisi

4. Embriyo transferinde farklı iki kateter uygulaması

5. İlk beta HCG değeri ve gebelik prognozu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

7. Hipohidrotik ektodermal displazi: Bir olgu bildirisi

8. Yenidoğanda vankomisine dirençli enterokok menenjitinin linezolid ile tedavisi

9. Cerrahi anomalilerde prenatal tanılama postnatal yaklaşımı değiştirdi mi?