Turkish Journal of Hydraulic
Cover Image
e-ISSN 2636-8382 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Veli SÜME | https://www.scienceliterature.com/index.php/tjohyd/index

727

3.923

Türk Hidrolik Dergisi,  Uluslararası, hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Uluslararası özgünlüğü olan, ilgili alanda literatüre katkı sağlayacak, somut sonuçlara dayalı, bu sonuçların deneysel ve sayısal yöntemlerle kanıtlandığı özgün araştırma makalelerini yayınlamayı amaçlamaktadır. Yılda iki (2) sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında Türkçe ve İngilizce yayınlanmaktadır. Öncelikli Mühendislik alanları olmak üzere, İnşaat Mühendisliği ( Hidrolik, Ulaşım, Mekanik, Geoteknik, Malzeme...), Su Ürünleri Mühendisliği, Kimya ve Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği  gibi Mühendislik ve Fen alanlarında özgün makaleleri kabul etmektedir. Öncelik Mühendislik ve Fen alanlarında  olmakla birlikte yeni yöntemler, yeni teknolojiler, dikkate değer iyileştirmeler, yeni uygulama alanları vb. konularda sunulan bilimsel içerikli  Mimarlık, İstatistik ve Peyzaj Mimarlığı vb. alanlarla ilgili  makalelere de  yer verilmektedir.

Turkish Journal of Hydraulics  is an international, peer-reviewed, academic and open-access journal. It aims to publish original research articles with international specificity, which will contribute to the literature in the relevant field, based on concrete results and where these results are proved by experimental and numerical methods. Turkish  Journal of Hydraulic  is published electronically 2 times on June and December a year. Priority Engineering Science, Civil Engineering (Hydraulic, Transportation, Mechanics, Geotechnics, Materials ...), Fisheries Engineering, Chemical and Physics Engineering, Mathematical Engineering, Computer Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Industrial Engineering, Mechanical Engineering although the priority is in the fields of Engineering and Science, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. subjects such as Architecture, Statistics and Landscape Architecture and so on articles are also included.

Türk Hidrolik Dergisi / Turkish Journal of Hydraulic


Turkish Journal of Hydraulic

e-ISSN 2636-8382 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Veli SÜME | https://www.scienceliterature.com/index.php/tjohyd/index
Cover Image

727

3.923

Türk Hidrolik Dergisi,  Uluslararası, hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Uluslararası özgünlüğü olan, ilgili alanda literatüre katkı sağlayacak, somut sonuçlara dayalı, bu sonuçların deneysel ve sayısal yöntemlerle kanıtlandığı özgün araştırma makalelerini yayınlamayı amaçlamaktadır. Yılda iki (2) sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında Türkçe ve İngilizce yayınlanmaktadır. Öncelikli Mühendislik alanları olmak üzere, İnşaat Mühendisliği ( Hidrolik, Ulaşım, Mekanik, Geoteknik, Malzeme...), Su Ürünleri Mühendisliği, Kimya ve Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği  gibi Mühendislik ve Fen alanlarında özgün makaleleri kabul etmektedir. Öncelik Mühendislik ve Fen alanlarında  olmakla birlikte yeni yöntemler, yeni teknolojiler, dikkate değer iyileştirmeler, yeni uygulama alanları vb. konularda sunulan bilimsel içerikli  Mimarlık, İstatistik ve Peyzaj Mimarlığı vb. alanlarla ilgili  makalelere de  yer verilmektedir.

Turkish Journal of Hydraulics  is an international, peer-reviewed, academic and open-access journal. It aims to publish original research articles with international specificity, which will contribute to the literature in the relevant field, based on concrete results and where these results are proved by experimental and numerical methods. Turkish  Journal of Hydraulic  is published electronically 2 times on June and December a year. Priority Engineering Science, Civil Engineering (Hydraulic, Transportation, Mechanics, Geotechnics, Materials ...), Fisheries Engineering, Chemical and Physics Engineering, Mathematical Engineering, Computer Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Industrial Engineering, Mechanical Engineering although the priority is in the fields of Engineering and Science, new methods, new technologies, significant improvements, new application areas, etc. subjects such as Architecture, Statistics and Landscape Architecture and so on articles are also included.

Türk Hidrolik Dergisi / Turkish Journal of Hydraulic