Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2636-7483 | Period Quarterly | Founded: 2018 | Publisher Zeynep Cansu AYTURAN | https://ucbad.com/

2.185

13.393

UCBAD (Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi), su kirliliği, atık su kirliliği, hava kirliliği, katı atık yönetimi, biyoteknoloji, toprak kirliliği, yüzey ve yer altı suları, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, mikrobiyoloji, sürdürülebilirlik, atık geri kazanım ve dönüşüm, bulanık mantık ve yapay sinir ağları gibi birçok alanda çevre araştırmacıları için önde gelen bir dergidir.

Dergi yüksek kaliteli makaleler için uygundur. Özellikle orijinal araştırmalar, üst seviye derleme makaleler ve kaliteli teknik notları yayınlamaktan memnuniyet duyarız.

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi

e-ISSN 2636-7483 | Period Quarterly | Founded: 2018 | Publisher Zeynep Cansu AYTURAN | https://ucbad.com/
Cover Image

2.185

13.393

UCBAD (Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi), su kirliliği, atık su kirliliği, hava kirliliği, katı atık yönetimi, biyoteknoloji, toprak kirliliği, yüzey ve yer altı suları, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, mikrobiyoloji, sürdürülebilirlik, atık geri kazanım ve dönüşüm, bulanık mantık ve yapay sinir ağları gibi birçok alanda çevre araştırmacıları için önde gelen bir dergidir.

Dergi yüksek kaliteli makaleler için uygundur. Özellikle orijinal araştırmalar, üst seviye derleme makaleler ve kaliteli teknik notları yayınlamaktan memnuniyet duyarız.

Volume 2 - Issue 2 - Apr 2019
  1. Konya İli Hayvansal Gübre Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları Durumu
    Pages 57 - 60
    Gülnihal Kara, İbrahim Yalınız, Merve Sayar
  2. Palm Yağının İn Vivo Kullanımı
    Pages 61 - 68
    Eda Güneş, Şerife Biçer Bayram, H. Kübra Erçetin