Derginin Sahibi / OWNER

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

      Sağlık Bilimleri Dergisinin Sahibi

       OWNER ON BEHALF OF HEALTH SCİENCE INSTITUTE

EDITOR-IN-CHIEF

                      

Asst.Prof.Dr. Hüseyin KAFADAR

Turkey
hkafadar@adiyaman.edu.tr
Subjects: ​Internal Diseases
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Publication / Advisory Board Members

Prof Dr. Ramazan BAL                     Gaziantep Üni. Tıp Fak

ramazanbal1969@gmail.com


 

Prof. Dr. Yurdanur KILINÇ                ÇÜ Tıp Fakültesi, 

kyurdnur@cu.edu.tr


Prof. Dr. Şükrü Mehmet RTÜRK         Sağlık Bilimleri Üniversitesi-TMRD başkanı

smerturk@gmail.com


 

Porf. Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU       Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi

ulkucomelekoglu@mersin.edu.tr

Prof Dr Mehmet ÇAY                                  Fırat Üni. Vet.  Fak

mcay@firat.edu.tr

 

Prof. Dr. Murat Ömer   BALABAN     Univ. of Florida, Gainesville

m.balaban@auckland.ac.nz

Doç. Dr Kenen KARBEYAZ                       Eskişehir Ün. Tıp Fak.

drkenankarbeyaz@hotmail.com

 

Uz   Dr. Emil YUSUFOV                         BAKÜ-AZARBAYCAN

eyusufov@hotmail.com

Doç. Dr. Mustafa GİRGİN                         Fırat Üni. Tıp Fak. 

Mustafagirgin973@hotmail.com

 

Uz.   Dr. Aygün RAHİMZADE   BAKÜ-AZARBAYCAN

aygünrahimzada@gmail.com

Doç Dr. Mustafa YILMAZ                               Fırat Üni. Tıp Fak.

drmylmz@hotmail.com

 

Uz.  Dr. Yaser ZAKARİYA              Cerrahi Bilimler/EGİPT

dryaser1984@gmail.com

Doç. Dr.  Burhan Hakan KANAT                    Sağlık Bilimleri Üniversitesi

burhankanat@hotmail.com

 

DSc. Phd. Adam EKIELSKI            Warsaw University of Life/Pollland

adam.ekielski@gmail.com

Doç Dr. Ramazan AKÇAN                     Hacettepe Üni. Tıp Fak.

kyurdnur@cu.edu.tr

 

Uz. Dr. Anıl Resmi                       

Gence International   Hospital/AZARBAYCAN

info@gbx.az

 

EDITORS

EDİTORİYAL BOARD

Prof.Dr.Abdul Baki AKSAKAL                   Doç. Dr.Ali ŞİMŞEK                 Dr. Öğ. Üyesi Hüseyin KAFADAR

abakiaksakal@gmail.com          alisimsek1980@gmail.com        dr.hkafadar@gmail.com

   Doç. Dr. Mehmet TEKİN                               Dr. Öğ. Üyesi Önder YUMRUTAŞ

mehmet.tekin@adiyaman.edu.tr                      yumrutasonder@gmail.com

 

İNGİLİZCE EDİTÖRLERİ

  Dr. Öğretim Üyesi Muhittin ÖNDERCİ 

monderci@adiyaman.edu.tr

 

BİYOİSTATİSTİK EDİTÖRLERİ

Prof.Dr. Cemil COLAK                         Doç. Dr. Fatih ÜÇKARDEŞ

    cemilcolak@yahoo.com                            fatihuckardes@adiyaman.edu.tr

Journal Officers

   

Asst.Prof.Dr. Hüseyin KAFADAR

Turkey
hkafadar@adiyaman.edu.tr
Subjects: ​Internal Diseases
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Asst.Prof.Dr. Ali ŞİMŞEK

Turkey
alisimsek1980@gmail.com
Subjects: General Surgery
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Kurul

                                                                            

    

1.         Porf. Dr. Ali AYDIN

2.         Prof. Dr. Murat Ömer BALABAN

3.         Prof. Dr. Mehmet Kaya ÖZER

4.         Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ

5.         Prof. Dr. Abdullah ANATAROĞLU

6.         Prof. Dr. Elmir BAYRAMOĞLU

7.         Prof. Dr. Abdullah ARPACI

8.         Prof. Dr. Gülnur TARHAN

9.         Prof. Dr. İbrahim ÖZSÖYLER

10.     Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

11.     Prof. Dr. Şükrü Mehmet ERTÜRK

12.     Prof. Dr. Cemil Colak

13.     Prof. Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU

14.     Prof. Dr. Gürbüz POLAT

15.     Prof. Dr. Yurdanur KILINÇ

16.     Prof. Dr. Tamer İNAL  

17.     Prof. Dr. Özkan ALATAŞ

18.     Prof. Dr. Nilgün DALDAL

19.     Prof. Dr. Süleyman YAZAR

20.     Prof. Dr. Necip İLHAN

21.     Prof. Dr. Dilara SEÇKİN KAMAN


22.   Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK


23.     Prof. Dr. Musa ABEŞ

24.     Doç. Dr. Erdal AKTÜRK

25.     Doç. Dr. Tuncay ÇELİK

26.     Doç. Dr. Gülay ARAL AKARSU


27.   Doç. Dr. Adem YILDIRIM

28.     Doç. Dr. Uğur LÖK

29.     Doç. Dr. Serdar Türkmen

30.     Doç. Dr. Mahmut KOPARAL

31.     Doç. Dr. Hakan  SAYGINER

32.     Doç. Dr.  Ramazan AKÇAN


33.   Doç. Dr. Süleyman BAYRAM