Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Necmettin Erbakan University | http://dergipark.gov.tr/akef

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (AKEF DERGİSİ)

 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi  (AKEF Dergisi)  Haziran ve Aralık aylarında elektronik olarak yayımlanan, ücretsiz,  erişime açık, çift - körleme hakemlik ilkelerine uygun,  hakemli bir dergidir.  Dergide Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün, nitel, nicel ve karma yöntem araştırmaya dayalı yayınlara yer verilecektir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, İngilizce genişletilmiş özet yer almalıdır.

Derginin Haziran 2019 sayısı için makale gönderim süreci sona ermiştir. İlk sayımıza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Aralık 2019 Sayısı için Kör Hakem Makale Şablonunu İndirebilirsiniz.

Makaleniz hakem süreci tamamlanıp kabul edildikten sonra Kurum, Yazar ve ORCID numara bilgilerinin yer aldığı Son Şablonu buradan indirebilirsiniz.

AKEF Dergi Editörlüğü

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi

Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Necmettin Erbakan University | http://dergipark.gov.tr/akef
Cover Image

0

0

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (AKEF DERGİSİ)

 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi  (AKEF Dergisi)  Haziran ve Aralık aylarında elektronik olarak yayımlanan, ücretsiz,  erişime açık, çift - körleme hakemlik ilkelerine uygun,  hakemli bir dergidir.  Dergide Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün, nitel, nicel ve karma yöntem araştırmaya dayalı yayınlara yer verilecektir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, İngilizce genişletilmiş özet yer almalıdır.

Derginin Haziran 2019 sayısı için makale gönderim süreci sona ermiştir. İlk sayımıza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Aralık 2019 Sayısı için Kör Hakem Makale Şablonunu İndirebilirsiniz.

Makaleniz hakem süreci tamamlanıp kabul edildikten sonra Kurum, Yazar ve ORCID numara bilgilerinin yer aldığı Son Şablonu buradan indirebilirsiniz.

AKEF Dergi Editörlüğü