Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2619-9718 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Akdeniz University | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/

The Journal of the Faculty of Communication of the University of Akdeniz is an academic, electronic (eISSN: 2619-9718) and "feminine" international journal published in the field of communication. The Journal of the Faculty of Communication of the University of the Mediterranean is a periodical which considers the interdisciplinary nature of the field of communication and recognizes that all academic studies in various fields are valued and as a priority publication to contribute to the development of literature in the field of communication in our country. It is published by the Faculty of Communication.

 

            Journal of the Faculty of Communication of the University of the Mediterranean, ULAKBİM is a well-regarded journal which is searched by SBVT. It is also scanned on the EBSCO database. It is published twice a year. The magazine is written in Turkish and English.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2619-9718 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Akdeniz University | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/
Cover Image

15.191

49.990

The Journal of the Faculty of Communication of the University of Akdeniz is an academic, electronic (eISSN: 2619-9718) and "feminine" international journal published in the field of communication. The Journal of the Faculty of Communication of the University of the Mediterranean is a periodical which considers the interdisciplinary nature of the field of communication and recognizes that all academic studies in various fields are valued and as a priority publication to contribute to the development of literature in the field of communication in our country. It is published by the Faculty of Communication.

 

            Journal of the Faculty of Communication of the University of the Mediterranean, ULAKBİM is a well-regarded journal which is searched by SBVT. It is also scanned on the EBSCO database. It is published twice a year. The magazine is written in Turkish and English.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Last Issue
Issue 30 - Dec 2018
 1. Bir Savaş Alanı Olarak Beden: Bedenin Moda ve Fotoğraf Kavramları Dolayımı İle Metalaştırılmasına Eleştirel Bir Bakış
  Pages 9 - 30
  Alahattin Kanlıoğlu
 2. Popüler Kültür ve Kültür Endüstrisi Bağlamında ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ Program Formatına Yönelik Eleştirel Bir Analiz
  Pages 31 - 50
  Ali Murat Kırık
 3. İletişim Teknolojilerinin Sinema Alanına Yansıması: Sinemanın Dijitalleşmesinde Sinema Öğrencilerinin Tepki ve Beklentileri
  Pages 51 - 74
  Arzu Ertaylan
 4. Kriz Dönemi İletişim Stratejisi Olarak Yıkıcı Reklam; Kfc Örneği
  Pages 75 - 118
  Aylin Göztaş, Neval Tuna Sevingül
 5. The Role of Digital Influencers in the Diffusion of New Products
  Pages 119 - 141
  Deniz Maden
 6. Feminizm ve Görsel Tasarım: Birinci Kuşak Feminizm Dönemindeki Kozmetik Reklamlarında Kadın İmgelerinin Dönüşümü
  Pages 142 - 163
  Eda Er Özden, Zafer Özden
 7. “Google Gazeteciliği” mi “Empati Editörü”lüğü mü? Gazetecilikte SEO Editörlüğü ve Dönüşen Gazetecilik Pratikleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 164 - 190
  Elif Korap Özel, Şadiye Deniz
 8. Akademik Örgütlerde İtibar Algısı: Akdeniz Üniversitesi’nin İç ve Dış Paydaşları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 191 - 217
  Fatma Yiğit Açıkgöz, Çiğdem Karakaya
 9. Dijital Yerli Gazetelerin Sosyal Medya Stratejileri ve Sosyal Medyanın Haber Okunurluğuna Etkisi
  Pages 218 - 240
  İlke Atik Taşkıran
 10. Online Gazeteciliğe Geçişte Değişen Haber Tüketim Pratikleri: Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma
  Pages 241 - 259
  İlknur Aydoğdu Karaaslan
 11. Modern İktisadın Öğretilmesinde Gazetelerin Rolü ve Gazetelerdeki İktisat Kitabı Tefrikaları (1860-1870 Dönemi)
  Pages 260 - 280
  Kenan Demir
 12. Zekâ Yapay Ama Aşk Doğal: Bilim Kurgu Sinemasında Yapay Zekâ- İnsan Aşkının Temsili
  Pages 281 - 300
  Mehmet Yılmaz, Nefise Sinem Turan
 13. Tarkovsky’nin “Ayna”sına Yansıyan Bellek: Bellek Türleri, Özellikleri ve Süreçleri Açısından “Ayna” Filminin Analizi
  Pages 301 - 321
  Mustafa Aslan, Dilek Akıcı Tayanç
 14. Büyük Veri ve Gazetecilik: Veri Gazeteciliği Demokrasi, Katılım ve Gazeteciliğe Dair Anlayışımızı Nasıl Dönüştürebilir?
  Pages 322 - 344
  Özlem Erkmen
 15. Sosyal Sermaye ve Armağan Ekonomisi Üzerinden Sosyal Medya ve Stalk Olgusu: Instagram Üzerinden Bir İnceleme
  Pages 345 - 363
  Rabiya Saltik
 16. Profesyonel Gazetecilerin Gözünden Sosyal Medya ve Habercilik İlişkisi
  Pages 364 - 384
  Rengim Sine, Gülşah Sarı
 17. Sinema Dergilerinin Ulusötesi Temalı Filmlere Yaklaşımı Bağlamında Kültürlerarası Farklılıklar: Positif (Fransa) Ve Altyazı (Türkiye) Dergileri Üzerine Bir Envanter Çalışması
  Pages 385 - 409
  Serhat Yetimova, Battal Odabaş
 18. Sosyal Medya Üzerinden Kriz Yönetimi: Krize Yanıt Verme Stratejileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 410 - 428
  Zuhal Gök Demir, Çiğdem Karakaya, Fulya Erendağ Sümer